Dalia Perkumienė

Docentė, teisės mokslų daktarė.

MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS.

Verslo teisė, aplinkosaugos teisė, tarptautinė privatinė teisė.

SVARBIAUSI PROJEKTAI.

Projektas „Intelektualiųjų diskusijų apie pilietines teises ir demokratiją Europoje persvarstymas“, Lietuvos atstovė projekto valdymo veikloje, 2017-2021 m.

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS.

  1. Oguz, Ozgur; Perkumienė, Dalia. Mediation in labour law // Міжнародний науковий журнал „Інтернаука“ = Международный научный журнал „Интернаука“ = International scientific journal „Internauka“. Серія: „Економічні науки“ = Серия: „Экономические науки“ = Series: „Economical sciences“. ISSN 2520-2294. 2017, № 3 (3), p. 19-20.
  2. Oguz, Ozgur; Perkumienė, Dalia; Mikalauskienė, Nerija. Protective regulations of women employees under turkish labour law // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [elektroninis išteklius]: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Kaunas, 2017 m. geg. 11-12 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas: Lietuvos sporto universitetas, 2017, ISBN 9786098200072. p. 76-77.
  3. Perkumienė, Dalia. Provision of equal rights and opportunities relating with labour relations in public sector // Міжнародний науковий журнал „Інтернаука“ = Международный научный журнал „Интернаука“ = International scientific journal „Internauka“. Серія: „Економічні науки“ = Серия: „Экономические науки“ = Series: „Economical sciences“. ISSN 2520-2294. 2017, № 3 (3), p. 21-23.
  4. Novikov, Artūr; Perkumienė, Dalia. Rekreacinių objektų sistema saugomose teritorijose // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [elektroninis išteklius]: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Kaunas, 2017 m. geg. 11-12 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas: Lietuvos sporto universitetas, 2017, ISBN 9786098200072. p. 81-82.
  5. Oguz, Ozgur; Perkumienė, Dalia. Mediation in labour law // Міжнародний науковий журнал „Інтернаука“ = Международный научный журнал „Интернаука“ = International scientific journal „Internauka“. Серія: „Економічні науки“ = Серия: „Экономические науки“ = Series: „Economical sciences“. ISSN 2520-2294. 2017, № 3 (3), p. 19-20.
  6. Oguz, Ozgur; Perkumienė, Dalia; Mikalauskienė, Nerija. Protective regulations of women employees under turkish labour law // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [elektroninis išteklius]: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Kaunas, 2017 m. geg. 11-12 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas: Lietuvos sporto universitetas, 2017, ISBN 9786098200072. p. 76-77.

KITA SVARBI INFORMACIJA.

GIDEPA „Estudios del Derechode España, Portugal y América Latina“/Studies of the Law of Spain, Portugal and Latin America“ narė, atstovaujanti Aleksandro Stulginskio universitetą. Ši organizacija vienija Ispanijos, Portugalijos, Lotynų Amerikos universitetus, teisės srities studijų programoje, šios organizacijos nariai vykdo bendrą akademinė veiklą.

 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt

Fakultetai