Dalia Perkumienė

Docentė, teisės mokslų daktarė.

MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS.

Verslo teisė, aplinkosaugos teisė, tarptautinė privatinė teisė.

SVARBIAUSI PROJEKTAI.

Kaip Lietuvos atstovė dalyvauju COST P-17-32 projekto „Intelektualiųjų diskusijų apie pilietines teises ir demokratiją Europoje persvarstymas“ valdymo veikloje (nuo 2017-2021).

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS.

1. Perkumienė, Dalia; Simanavičius, Artūras; Trinkūnienė, Laima; Bradauskienė, Kristina. Peculiarities of Working Time Organization Regulation in the Sport Sector // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2016, Vol. 15, no. 2B (38B), p. 686-699. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); EconLit with Full Text; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; SCOPUS]. [Citav. rod.: 0.556; bendr. cit. rod: 2.022 (2016, SSCI)].

Kituose leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „Web of Science“:

1. Perkumienė, Dalia; Lukauskaitė, Kristina. Organic farming and essential elements of legal regulation // Rural Development 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress: Proceedings of the 7th International Scientific Conference, 19–20th November, 2015, Aleksandras Stulginskis University, Lithuania [elektroninis išteklius]. Akademija: Aleksandras Stulginskis University. ISSN 2345-0916, ISBN 9786094490927. p. 1-5. [Conference Proceedings Citation Index; Academic Search Complete].
2. Perkumienė, Dalia; Merkienė, Rasa; Oguz, Ozgur. Provision of equal rights and opportunities relating with labour relations in public sector // Rural Development 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress: Proceedings of the 7th International Scientific Conference, 19–20th November, 2015, Aleksandras Stulginskis University, Lithuania [elektroninis išteklius]. Akademija: Aleksandras Stulginskis University. ISSN 2345-0916, ISBN 9786094490927. p. 1-6. [Conference Proceedings Citation Index; Academic Search Complete].
3. Perkumienė, Dalia; Merkienė, Rasa. Relationship between consultants and clients in Kaunas law firms // Research for rural development 2014 : annual 20th international scientific conference proceedings / Latvia University of Agriculture. Jelgava. ISSN 1691-4031. 2014, vol. 2, p. 184-190. [Conference Proceedings Citation Index; CAB Abstracts; Academic Search Complete; AGRIS; Scopus].
Recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamose duomenų bazėse
4. Knyvienė, Indrė; Perkumienė, Dalia; Butėnas, Ričardas. Learning methods using in a student-centred process -Lithuania case // Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje = Applied research in studies and practice. Panevėžys: Panevėžio kolegija. ISSN 2029-1280. 2016, Nr.12(1), p. 101-108. [CEEOL].
5. Grigienė, Jurgita; Čerka, Paulius; Perkumienė, Dalia. The Age of Consent and the Reduction of the age of Consent in Church and Civil Marriages and their Interaction // Baltic journal of law & politics [elektroninis išteklius]. Kaunas ; Berlin: Vytautas Magnus university ; Walter De Gruyter. ISSN 2029-0454. Vol. 9, iss. 1, 2016, p. 183-213. [De Gruyter Online; Scopus; Legal Source (EBSCO)].
6. Karpis, Vilmantas; Perkumienė, Dalia; Knyvienė, Indrė. Žinių valdymo strategijos taikymas paslaugų sektoriuje // Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje = Applied research in studies and practice. Panevėžys: Panevėžio kolegija. ISSN 2029-1280. 2016, Nr.12(1), p. 109-114. [CEEOL].

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose:
1. Oguz, Ozgur; Perkumienė, Dalia. Mediation in labour law // Міжнародний науковий журнал „Інтернаука“ = Международный научный журнал „Интернаука“ = International scientific journal „Internauka“. Серія: „Економічні науки“ = Серия: „Экономические науки“ = Series: „Economical sciences“. ISSN 2520-2294. 2017, № 3 (3), p. 19-20.
2. Oguz, Ozgur; Perkumienė, Dalia; Mikalauskienė, Nerija. Protective regulations of women employees under turkish labour law // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [elektroninis išteklius]: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Kaunas, 2017 m. geg. 11-12 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas: Lietuvos sporto universitetas, 2017, ISBN 9786098200072. p. 76-77.
3. Perkumienė, Dalia. Provision of equal rights and opportunities relating with labour relations in public sector // Міжнародний науковий журнал „Інтернаука“ = Международный научный журнал „Интернаука“ = International scientific journal „Internauka“. Серія: „Економічні науки“ = Серия: „Экономические науки“ = Series: „Economical sciences“. ISSN 2520-2294. 2017, № 3 (3), p. 21-23.
4. Novikov, Artūr; Perkumienė, Dalia. Rekreacinių objektų sistema saugomose teritorijose // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [elektroninis išteklius]: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Kaunas, 2017 m. geg. 11-12 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas: Lietuvos sporto universitetas, 2017, ISBN 9786098200072. p. 81-82.
5. Perkumienė, Dalia; Jankauskas, Rokas; Mikalauskienė, Nerija. GMO produktų naudojimo teisinis reguliavimas // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2016, nr. 3(10), p. 65-74.
6. Vitkutė Zvezdinienė, Iveta; Ročienė, Genovaitė; Perkumienė, Dalia. Importance of moral values in general theory of law // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2016, nr. 4(11), p. 60-64.
7. Tylenienė, Kristina; Perkumienė, Dalia. Naminių ir ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos teisinis reguliavimas Skandinavijos šalyse // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2016, nr. 4(11), p. 51-59.
8. Lukauskaitė, Kristina; Perkumienė, Dalia. Organic farming control system // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2016, nr. 3(10),
9. Perkumienė, Dalia; Oguz, Ozgur; Švagždienė, Biruta. Peculiarities of working time organization // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2016, nr. 3(10), p. 53-64.
10. Vyliaudaitė, Agnė; Perkumienė, Dalia. Praktiniai sąžiningumo kriterijaus aspektai fizinių asmenų bankroto procese // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2016, nr. 4(11), p. 65-79.
11. Gražulienė, Erika; Perkumienė, Dalia. Maisto produktų ženklinimo reguliavimo aspektai // Šiuolaikinės teisės tendencijos tarptautinės teisės kontekste 2015 = Actualities of modern law in international context 2015 : tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras : straipsnių rinkinys, Kaunas, 2015 m. rugsėjo 16 d. Kaunas: Kauno kolegija, 2015, ISBN 978-9955-27-448-3. p. 40-47.
12. Perkumienė, Dalia. Canon marriage and civil marriage compatibility and recognition problems in the law of the Lithuanian Republic // Šiuolaikinės teisės tendencijos tarptautinės teisės kontekste 2014 = Actualities of modern law in international context 2014 : tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras : straipsnių rinkinys, Kaunas, 2014 m. gruodžio 10 d. Kaunas: Kauno kolegija, 2014, ISBN 978-9955-27-434-6. p. 24-31.
13. Ojiemudia, Eromosele Favour; Perkumienė, Dalia. Consumer right protection: the state influence in protecting consumer rights // Šiuolaikinės teisės tendencijos tarptautinės teisės kontekste 2014 = Actualities of modern law in international context 2014 : tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras : straipsnių rinkinys, Kaunas, 2014 m. gruodžio 10 d. Kaunas: Kauno kolegija, 2014, ISBN 978-9955-27-434-6. p. 130-132.
14. Perkumienė, Dalia; Merkienė, Rasa; Švagždienė, Biruta. Ethics and working culture of the employees in the region municipality // Sports and Leisure Management: Tendencies and Challenges [elektroninis išteklius] : Book of Abstracts of the 2nd International Scientific Conference and 6th International Society for the Social Sciences of Sport Conference, 4th December, 2014 Kaunas, Lithuania, 5th December, 2014 Anupriskes, Trakai district, Lithuania. Kaunas: Lietuvos sporto universitetas, 2014. ISSN 2335-2248. p. 69.
15. Perkumienė, Dalia; Merkienė, Rasa; Švagždienė, Biruta. Ethics and working culture of the employees in the region municipality // Laisvalaikio tyrimai [elektroninis išteklius]. Kaunas: Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2345-0339. 2014, Nr. 2(4), p. 1-8.
16. Nėniūtė, Sigutė; Perkumienė, Dalia. Lyties keitimo teisinis reglamentavimas // Šiuolaikinės teisės tendencijos tarptautinės teisės kontekste 2014 = Actualities of modern law in international context 2014 : tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras : straipsnių rinkinys, Kaunas, 2014 m. gruodžio 10 d. Kaunas: Kauno kolegija, 2014, ISBN 978-9955-27-434-6. p. 168-175.
17. Žukovskis, Jan; Perkumienė, Dalia; Vilkevičiūtė, Jolanta. Reglamentation of taxes for labour force in different business forms in Lithuania // Avrupa Birliği İş Hukukundaki Son Değişiklikler : (The Recent Changes in EU Labour Law). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014, ISBN 9789750617829. p. 30-39.
18. Perkumienė, Dalia; Žukovskis, Jan. The opportunities of working time organization improvement in the public sector // 10 gadi Eiropas Savienībā – sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres : XV starptautiskā zinātniskā konference : Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums = 10 Years in the European Union – achievements, problems and expectations : XV international scientific conference : proceedings of the conference of Turiba University : Rīga 2014. gada 29. maijs [kompaktinis diskas]. Rīga: Biznesa augstskolas Turība, 2014. ISSN 1691-6069. p. 438-449.

Kitos mokymo ir metodinės priemonės
Perkumienė, Dalia. Komercinės teisės paskaitų konspektas. Kaunas : [s.n.], 2015. 111 p.

KITA SVARBI INFORMACIJA.

GIDEPA (http://derechoiberoamericano.com.es/es/Nosotros/) „Estudios del Derechode España, Portugal y América Latina“/Studies of the Law of Spain, Portugal and Latin America“ narė, atstovaujanti Aleksandro Stulginskio universitetą. Ši organizacija vienija Ispanijos, Portugalijos, Lotynų Amerikos universitetus, teisės srities studijų programoje. Šios organizacijos nariai vykdo bendrą akademinė veiklą.

 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt

Fakultetai