Stojantiems į dalines studijas

Į dalines studijas priimami:

 • studijuoti atskirus pirmosios pakopos (bakalauro) studijų dalykus – asmenys, turintys ne
  žemesnį nei vidurinį išsilavinimą;
 • studijuoti atskirus antrosios pakopos (magistrantūros) studijų dalykus – asmenys, baigę
  pirmosios pakopos universitetines studijas;
 • studijuoti dalinėse išlyginamosiose studijose – asmenys, baigę koleginių studijų
  programas.

Asmenų, pageidaujančių studijuoti atskirus studijų dalykus, priėmimas

Asmuo, pageidaujantis studijuoti atskirus studijų dalykus, kreipiasi į fakulteto, kurio studijų programoms priskirti pageidaujami studijuoti dalykai, dekaną. Jis ar jo įgaliotas prodekanas įvertina ar įmanoma pageidaujamų dalykų studijas suderinti su studijų procesu asmeniui
tinkamomis sąlygomis. Esant tokioms sąlygoms, sudaromas individualus dalinių studijų planas ir asmuo įteikia prašymą Universiteto rektoriaus vardu priimti į dalines studijas.

Klausytoju priemimo i ASU DALINES studijas 2018 m. taisykles

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

 • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
 • Tel. (837) 75 22 57
 • El. paštas: evf@asu.lt