Dabarties charakteristika

Centro misija – skatinti studentų ir dėstytojų verslumą, teikti aukščiausios kokybės mokymo ir konsultacijos paslaugas suinteresuotoms verslo ir viešojo sektoriaus grupėms, siekiant aktyviai prisidėti prie visuomenės verslumo ugdymo.

Centro veiklos tikslai:

 1. kurti ir vystyti inovatyvius ugdymo metodus, siekiant skatinti jaunimo verslumą;
 2. konsultuoti ir teikti pagalbą nuo idėjų generavimo iki verslo sukūrimo;
 3. organizuoti verslumo ugdymo renginius, projektus, seminarus, konferencijas, paskaitas;
 4. organizuoti ir vykdyti kvalifikacijos tobulinimą, mokymus, bei skatinti mokymąsi visą gyvenimą;
 5. skatinti verslo, organizacijų ir institucijų bendradarbiavimą vietiniu ir tarptautiniu lygiu.

Verslumo ugdymo centro komanda per veiklos laikotarpį jau pasiekė šiuos rezultatus:

 • Suorganizuoti Socialinių projektų turnyrai – 10. Šie socialinių projektų turnyrai skatina įsitraukti viso universiteto studentus parodant savo gebėjimus kurti inovatyvius, verslui imlius produktus. Taip pat neapleidžiamos ir socialinės idėjos, kurių realizacija leidžia įgyvendinti visuomenės gerovę didinančias veiklas.
 • Projektas „Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas“. Pagrindinis tikslas didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį skatinant technologinių bei inovatyvių įmonių steigimąsi ir vystymąsi. Taip pat sudaryti galimybes studentams, doktorantams jauniesiems mokslininkams ir tyrėjams generuoti, išgryninti verslo idėjas, steigti naujas aukštos pridėtinės vertės technologines įmones ir, gaunant konsultacijas, kurti maketus ir (ar) prototipus ir gauti lengvatines sąlygas plėtojant ir vystant verslus. Projekto veiklos buvo organizuotos mokymų-konsultacijų principais, to pasėkoje įkurti 5 startuoliai MB “Inotechas”, MB “Garliavos sraigynas”, MB “Mobiliosios technikos sprendimai”, MB “Sviestas sviestuotas”, MB “Sumanios technologijos”.
 • Imitacinės verslo įmonės modelis (IVPMĮ arba kitaip VPMF –verslo praktinio mokymo firma) naudojamas nuo 1949 metų. Šiuo metu šis modelis pritaikytas 42 pasaulio šalyse ir kiekvienoje iš jų jis turi tam tikrų ypatumų, siejamų su šalies švietimo sistema, ūkio prioritetais bei verslo ir studijų sąlygomis. IVPMĮ darbo metodai priklauso nuo tikslinės grupės, pasirinkto veiklos modelio, specialybių, kurių studentams organizuojama ši praktika, bendradarbiavimo su verslo pasauliu, pasirinktos veiklos pobūdžio ir kitų veiklos sričių. Imitacinėse įmonėse studentai įgyja taip reikalingos verslo įmonėms veiklos praktikos. Specialiai parengta sistema, lavinami skirtingi įgūdžiai ir mokoma dirbti įmonėse įvairiose srityse.

          Verslumo ugdymo centro nuostatai: žr.  Verslumo_ugdymo_centro_nuostatai

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

 • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
 • Tel. (837) 75 22 57
 • El. paštas: evf@asu.lt

Fakultetai