Projektai

Vykdomi projektai

*Projektas „Žemės ūkio verslininkų vadybinių ir technologinių kompetencijų tobulinimas“

Projekto tikslas  – suteikti mokymų kursų dalyviams naujausių mokslo žiniomis ir inovacijomis grįstų vadybinių ir technologinių žinių bei ugdyti gebėjimus, padedančius prisitaikyti prie besikienčiančių rinkos sąlygų ir didinti mokymų kursų dalyvių konkurencingumą.

Mokymai bus organizuojami pagal šias programas:

  • Tausojamasis  ūkininkavimas 24 ak. val. (kodas 396185008)
  • Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas 18 ak. val. (kodas 296185007)
  • Aplinkosauga ir tręšimo planavimas 10  ak. val. (kodas 296185010)
  • Žemės ūkio atliekų tvarkymas ir perdirbimas 16 ak. val. (kodas 296185013)
  • Mėsinių galvijų veislinės vertės ir produktyvumo didinimas bei produkcijos realizavimas, 16 ak. val. (kodas 296162175)
  • Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės 24 ak. Val. kodas (396131406)

 Mokymo kursuose dalyvaus ne tik ūkininkai, bet ir labai mažų, mažų ir vidutinių   įmonių  darbuotojai,   amatininkai,   todėl   projektas   skatins   socialinę   įtrauktį,   skurdo  mažinimą,  ekonominę  plėtrą  kaimo  vietovėse.  Jie  bus  supažindinami  ne  tik  su  naujausiomis inovacijomis, bet ir su galimybėmis kurti savo  verslą.

Numatoma apmokyti 1620 dalyvių.

Įvykę  projektai

*Projektas „Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas“ Nr. VP2-1.4.-ŪM-05-V-01-006.

Projekto esmė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) – pagrindinė valstybės institucija, atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą šalyje. Inovacijos yra vienas svarbiausių šalies ekonomikos vystymosi veiksnių, tačiau, pagal Inovacijų sąjungos švieslentę (Europos Sąjungos (ES) valstybių narių rezultatų diegiant inovacijas vertinimo priemonė), Lietuva šiuo metu užima vieną iš paskutinių vietų ES, todėl būtina skatinti inovacijų plėtrą tiek verslo, tiek mokslo srityse, ypatingą dėmesį skiriant tarpusavio bendradarbiavimo, technologijų perdavimo procesams.

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Projekto santrumpa: INOVEKS

Projekto partneriai:

VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VšĮ Klaipėdos universitetas
VšĮ Kauno technologijos universitetas
VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas
VšĮ Vytauto Didžiojo universitetas
VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
VšĮ „Technopolis“
VšĮ Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas
VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Lietuvos energetikos institutas
VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas
VšĮ Vilniaus universitetas
VšĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
VšĮ Saulėtekio slėnis
VšĮ KTU regioninis mokslo parkas
VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas

Projekto tikslas – didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį skatinant technologinių bei inovatyvių įmonių steigimąsi ir vystymąsi.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt

ASU Ekonomikos ir Vadybos fakultete studijuoti verta!

Rinkis studijas ASU Ekonomikos ir vadybos fakultete

Fakultetai