Centro veikla

      Pagrindinis verslumo ugdymo centro siekinys suteikti galimybę gauti reikalingą informaciją ir žinias verslo pradžiai ir plėtrai bei padėti formuoti įgūdžius, paskatinti jaunimą imtis verslo ir savarankiškos veiklos, siekiant konkurencinio pranašumo darbo rinkoje.

    Bendradarbiaujant su mentoriais ir ekspertais projekto „Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas“ metu įkurtos penkios realios studentų įmonės. Biotechnologijos kryties įmonė MB „Garliavos sraigynas“, aplinkosaugos/aplinkos inžinerijos kryties įmonė MB „Mobiliosios technologijos sprendimai“; informacinių technologijų kryties įmonės MB „Inotechas“ ir MB „Sumanios technologijos“, bei maisto pramonės inžinerijos kryties įmonė MB „Sviestas sviestuotas“. Tai didžiausia Lietuvoje jaunimo verslumo iniciatyva, jungianti 16 partnerių: universitetus, mokslo ir technologijų parkus, kitas mokslo institucijas.

    Centre rengiami seminarai, renginiai, dalijamasi gerąja patirtimi, fakultete organizuojami kasmetiniai „Socialinių ir verslo idėjų“ turnyrai, kurių metu studentai pristato naujas idėjas ir rungiasi dėl prizinių vietų. Turnyro tikslas – sudaryti galimybes generuoti, išgryninti verslo idėjas, steigti naujas aukštos pridėtinės vertės technologines įmones ir gaunant konsultacijas, kurti maketus ir (ar) prototipus ir gauti lengvatines sąlygas plėtojant ir vystant verslus.

Kasmet organizuojama nemažai mokslinių konferencijų ir renginių moksleiviams. Prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms organizuojama “Jaunojo lyderio stovykla”. Stovyklos tikslas – skatinti būsimųjų jaunųjų ūkininkų kūrybiškumą, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi. Ieškoti būdų kaip atskleisti lyderio gebėjimus, juos ugdyti ir skatinti imtis veiklos.

    Verslumo ugdymo centro komanda su studentais kasmet dalyvauja organizuojamose „Simulith“ (centras, aptarnaujantis ir koordinuojantis imitacinių įmonių veiklą Lietuvoje) centro tarptautinėse verslo praktinio mokymo firmų mugėse, tai skatina kūrybiškumo ir inovacijų plėtrą.

    Centras atviras naujovėms ir inovacijoms aktyviai bendradarbiauja ir bendrauja su šalies ir pasaulio mokymo įstaigomis. Pagal mainų programas studijuojantys užsienio studentai taip pat įtraukiami į verslumo ugdymo centro mokymosi programas.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt

ASU Ekonomikos ir Vadybos fakultete studijuoti verta!

Rinkis studijas ASU Ekonomikos ir vadybos fakultete

Fakultetai