Mokslinės veiklos kryptys

Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos verslo organizacijų vystymas:

  • Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos verslo organizacijų strateginis vystymas;
  • Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos produktų marketingas ir logistika;
  • Verslo procesų ir išteklių darnus vystymas žemės ūkio ir kitose bioekonomikos verslo organizacijose.

Kaimiškų vietovių integruotas vystymasis:

  • Pažangių kaimų vystymo strategijos;
  • Kaimo socialinės infrastruktūros valdymo inovacijos sprendžiant gerovės visuomenės problemas;
  • Socialinio verslo vystymas kaimiškose vietovėse;
  • Žemės ūkio ir kaimo plėtros institucijų administravimo sistemos tobulinimas.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt