Monografijos, studijos

Vadovėlių ir mokomųjų knygų ir kitų metodinių priemonių rengimas

2016 m.

 

1. Dobrowolski, Zbysław; Kożuch, Artur J.; Pypłacz, Paula; Sasak, Janusz; Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka; Žukovskis, Jan. Participation as a Management Tool in Local Government Units [elektroninis išteklius] : [monografija]. Kraków, 2016. 150 p..

2. Atkočiūnienė, Vilma; Aleksandravičius, Alvydas; Dautartė, Anželika; Vitunskienė, Vlada; Zemeckis, Romualdas. Ūkių modernizacija rinkų ir kaimo vystymosi kontekste: Lietuvos atvejis : mokslo studija / Vilma Atkočiūnienė, Alvydas Aleksandravičius, Anželika Dautartė ir kt. Akademija, 2016. 287 p. : iliustr. ISBN 9786094490750.

3. Bitinas, Egidijus; Druskienė, Aušra; Kačinskienė, Neringa; Mažintas, Gintaras; Mažintė, Laura; Norkus, Arūnas; Račkovskis, Andrejus; Ragauskaitė, Aistė. Bendradarbiavimas tarp institucijų ir su visuomene viešojo saugumo srityje. Viešojo saugumo specialistų bendradarbiavimo kompetencijos ugdymas : metodinis leidinys / Egidijus Bitinas, Aušra Druskienė, Neringa Kačinskienė, Gintaras Mažintas, Laura Mažintė, Arūnas Norkus, Andrejus Račkovskis, Aistė Ragauskaitė. Marijampolė : „Rotas ir ko“, 2016. 68 p. ISBN 9786099584607.

4. Greblikaitė, Jolita; Gerulaitienė, Neringa. Challenges for young social entrepreneurs exploiting entrepreneurial opportunities in Lithuania // New Trends in Management and Production Engineering : Regional, Cross-Border and Global Perspectives / Włodzimierz Sroka, Štefan Hittmár, Joanna Kurowska-Pysz (eds.). Aachen: Shaker Verlag, 2016, ISBN 9783844042030. p. 262-273.

5. Greblikaitė, Jolita. Development of Entrepreneurship in Lithuania: Becoming Social Entrepreneurs // Entrepreneurship and Firm Performance. New York: Nova Science Publisher’s, 2016, ISBN 9781634843232. p. 81-92.

6. Greblikaitė, Jolita; Tamulienė, Vilma. Responsibility of public sector: CSR implementation through social marketing // Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія. Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2016. p. 521-540.

 

Vadovėlių ir mokomųjų knygų ir kitų metodinių priemonių rengimas

2015 m.

1.  Atkočiūnienė V., Aleksandravičius A., Kiaušienė I., Pakeltienė R., Vaznonienė G., Lukė R. Mokslo studija. “ Kaimo socialinės infrastruktūros vystymasis siekiant užtikrinti teritorinę ir socialinę sanglaudą“. http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3373

2. Larina, Y.S; Molodozhenia, M. S.; Karkalíková, Marta; Nusinov, V. Y.; Adamovska, V. S.; Derzhak, N. А.; Nadyon, A. A.; Romakhova, O. A.; Kucheruk, G. Y.; Voychenko, T. O.; Kovalenko, O. V.; Ryabchyk, A. V.; Kot, Е. V.; Borysova, A. A.; Androsov, V. Y.; Barylovych, O. M.; Lutsii, K. M.; Shtuler, I. J.; Moroz, L. I.; Nesterenko, S. S.; Kutlina, I. Y.; Stepanenko, S. V.; Nepokupna, T. A; Chernishova, L. О.; Kozub, V. О.; Chetveryk, O. V.; Malinovska, O. Y.; Korol, S. YA.; Buriak, R. I.; Kovbatyuk, M. V.; Bratishko, YU.S.; Posilkina, O. V.; Shtal, T. V.; Tishchenko, O. O.; Khusainov, R. V; Drejeris, Rolandas; Melnyk, N. O.; Danchenko, L. G.; Chervina, Y. V.; Filippova, V. D.; Kovalska, N. M.; Kasatkin, D. YU.; Kasatkina, O. M.; Okhrimenko, G.; Budnik, V. A.; Korniyko, YA.R.; Illyashenko, S. M.; Shypulina, YU.S.; Illyashenko, N. S.; Galchynska, Julia; Shulpina, N. V.; Kniazieva, O. A.; Kalugina, N. A.; Afanasieva, O. P.; ZheguS, O. V.; Pedko, I.; Kutlina, I. Y.; Nesterenko, S. S.; Smyrnov, I. G.; Gladka, I. V.; Romanenko, L. F.; Romanenko, O. O.; Piskorska, G. A.; Yakovenko, N. L.; Kropelnytska, S. O.; Vusyatytska, M. P.; Fedulova, L. І.; Prisuazhnuyk, A. UY.; Antohov, A. A.; Pavuk, Olga; Shalaeva, Margarita. A New Role of Marketing and Communication Technologies in Business and Society: local and global aspects : collective monograph / edited by Y.S. Larina and O.O. Romanenko; National University of Life and Environmental Science of Ukraine, Kyiv National Linguistic University. St. Louis, Missouri : KHUSAR Group, 2015. 554 p. : iliustr. ISBN 9780615671567.

3. Drejeris, Rolandas. Naujų paslaugų kūrimo ir diegimo kiekybiniai sprendimai : nuo idėjų generavimo iki sėkmės vertinimo : monografija / Rolandas Drejeris ; Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, Kauno r. : Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2015. 213 p. : iliustr. ISBN 9786094490798.

4. Ramanauskienė, Jadvyga; Tamulienė, Vilma. Методы „втягивания“ конечных потребителей для стимулирования продаж „устойчивой“ продукции // Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики = Management for sustainable developments in transitional economies : монография. Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2015, ISBN 9786177109913. p. 334-347.

5. Tamulienė, Vilma; Ramanauskienė, Jadvyga. Применение метода LCA в промышленном маркетинге // Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики = Management for sustainable developments in transitional economies : монография. Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ, 2015, ISBN 9786177109913. p. 320-333.

6. Čiegis, Remigijus; Dilius, Aidas; Girdzijauskas, Stasys; Griesienė, Ingrida; Sarvutytė-Gailiūnienė, Miglė; Kiaušienė, Ilona; Štreimikienė, Dalia; Šikšnelytė, Indrė; Pažėraitė, Aušra; Simanavičienė, Žaneta; Žemaitis, Giedrius; Baležentis, Tomas; Kniūkšta, Bernardas; Jurgelėnas, Saulius; Vitunskienė, Vlada; Vinciūnienė, Valerija; Atkočiūnienė, Vilma; Mikalauskienė, Asta; Mikalauskas, Ignas; Jasinskas, Edmundas; Butvilaitė, Aušra; Miceikienė, Astrida. Darnaus vystymosi problemos ir jų sprendimai Lietuvoje [elektroninis išteklius] : kolektyvinė monografija / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Sociokultūrinių tyrimų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Vilniaus universitetas; Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015. 437 p. ISBN 9786094490910.

2013 m.

 1.  Astromskienė A., Gargasas A., Liaudanskas G., Ramanauskienė J., Rukuižienė R. Kolektyvinė monografija ,,Lietuvos kaimo gyventojų verslinė motyvacija“ („Commercial motivation of Lithuanian rural population“). http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2684
 2. Atkočiūnienė, V.,  Navasaitienė S. Metodiniai patarimai inovacijų praktikai atlikti. KPA  magistrantūros studentams, atliekantiems inovacijų praktiką. http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2462
 3. Astromskienė A. Environmental Management. Lectures Material. Paskaitų pateiktys.
 4. Čaplikas J. Verslo strateginė vadyba. Paskaitų pateiktys.
 5. Vidrevičienė I. Environmental law. Pirmos pakopos studijų programų atnaujinimas ir pritaikymas dėstyti anglų kalba (LŽŪU-STAKK).

2012 m.

 1. Atkočiūnienė, V. „Kaimo pokyčių vadyba“. Mokomoji knyga EVF, pagrindinių universitetinių studijų Kaimo plėtros vadybos, Kaimo plėtros administravimo ir kitų studijų programų studentams. http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2826 
 2. Urmonienė D. „Karjeros valdymo modeliai“. Karjeros projektavimo ir valdymo studijų dalyko papildoma mokomoji medžiaga. http://dspace.lzuu.lt/handle/1/1599.
 3. Raupelienė A. „Kaimo geoinformacinės sistemos“ Paskaitų pateiktys ir užduotys.
 4. Raupelienė A. “Žmogiškųjų išteklių vadyba“. Praktinių užduočių aprašai.
 5. Raupelienė A., Čapienė A. „Personalo skyriaus veiklos valdymas naudojant informacinių technologijų programą „Hansa World Enterprise“. http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2084.
 6. Šarlauskienė, L. „Writing Study Papers: Learning Materials for Students”. Kaimo plėtros administravimo studijų programos studijų dalyko Introduction to studies mokomoji priemonė užsienio nuolatinių studijų studentams. http://dspace.lzuu.lt/handle/1/1697.
 7. Šarlauskienė, L. „Institucinių pokyčių vadybos sistemos:  metodiniai patarimai savarankiškai užduočiai atlikti“. Antrosios studijų pakopos Kaimo plėtros administravimo studijų programos dalyko Institucinių pokyčių vadybos sistemos metodiniai patarimai savarankiškai užduočiai atlikti. http://dspace.lzuu.lt/handle/1/1673.
 8. Astromskienė, A. „Kaimo turizmo ir amatų vadyba“. Pateiktys ir praktikos darbų aprašai.
 9. Aleksandravičius A. „Kaimo plėtros ir regioninė politika“. Paskaitų pateiktys
 10. Aleksandravičius A. „Teritorinė konkurencija“. Metodiniai patarimai studentų savarankiško darbo komandinei užduočiai atlikti.
 11. Aleksandravičius, A. „Viešųjų projektų administravimas“. Papildoma mokomoji medžiaga.
 12. Atkočiūnienė, V. „Kaimo socialinės infrastruktūros valdymas“. Paskaitų pateiktys ir praktikos darbų aprašai.
 13. Atkočiūnienė, V.  Navasaitienė, S. „Metodinė priemonė inovacijoms atpažinti“.  Metodiniai patarimai Inovacijų praktikai atlikti.
 14. Atkočiūnienė, V. „Kaimo pokyčių vadyba“ (lietuvių ir anglų kalbomis). Paskaitų pateiktys ir praktikos darbų aprašai.

2011 m.

 1. Kazakevičius, Z. „Žemės ūkio verslo projektų valdymas“. Praktikos darbų aprašai.
 2. Antanavičius A., Jazepčikas D., Pilipavičius V., Rakštys R., Rukuižienė R. „Projektų valdymo ir rinkodaros skyriaus veikla“. Metodinis informacinis leidinys.
 3. Kazakevičius, Z. „Ūkio žemėnaudų planavimas“. Metodiniai patarimai.
 4. Rukuižienė, R. Studijų modulio EVVVB66E Žemės ūkio verslo vadyba pratybų pateiktys.
 5. Ramanauskienė, J.; Vanagienė, V. Studijų modulio EVVVB48E Žemės ūkio produktų ir paslaugų  rinkodara paskaitų ir pratybų pateiktys.
 6. Rukuižienė  R. „Žemės ūkio rinkodara ir pardavimų valdymas“. Metodinė priemonė.
 7. Atkočiūnienė, V.; Marcinkevičiūtė, L.; Pertauskienė, R.; Urmonienė, D. „Kaimo plėtros administravimo studijos“. Papildoma mokomoji medžiaga KPA pirmo kurso studentams. http://dspace.lzuu.lt/handle/1/1052.

2010 m.

 1. Ramanauskienė, J. “Organizacijos rinkodaros planavimas“. Mokomoji knyga.
 2. Tautkevičienė, G., Burbaitė,L ., [Šarlauskienė L.] ir kt. „Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis)“. Mokomoji knyga. http://www.lmba.lt/eMoDB/knyga.htm.
 3. Merkienė R,  Navasaitienė S. „Sociologijos pagrindai“. Mokomoji knyga.

2009 m.

 1. Ramanauskienė, J.; Vanagienė, V. “Visuotinės kokybės vadyba”. Mokomoji knyga.
 2. Vilkevičiūtė, J.; Vidrevičienė, I. „Teisės pagrindai“. Mokomoji knyga.
 3. Kazakevičius, Z.“ Žemės ūkio verslo vadybos praktikos darbai“.
 4. Kazakevičius, Z. “Normatyvai žemės ūkio verslui planuoti“ (antrasis papildytas leidimas).
 5. Kazakevičius, Z. “Žemės ūkio verslo plėtra ir jos vertinimas.
 6. Ramanauskienė, J. “Inovacijų ir projektų vadyba”. Mokomoji knyga.

2008 m.

 1. Ramanauskienė, J. „Marketingas: organizacijų marketingo strategijos ir modeliai“. Vadovėlis.
 2. Žukovskis J. „Socialinės sistemos ir jų valdymas“. Mokomoji knyga.
 3. Klupšas, F.; Markevičius, P. „Profesinės veiklos praktikos atlikimo aprašas  ir priedai“. Metodinė priemonė.
 4. Markevičius, P „Verslo įmonių kūrimas, steigimas ir plėtra“. Žemės ūkio verslo vadybos paskaitų konspektas.
 5. Klupšas, F. “Atlyginimų už darbą valdymas“. Mokomoji knyga.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

 • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
 • Tel. (837) 75 22 57
 • El. paštas: evf@asu.lt

ASU Ekonomikos ir Vadybos fakultete studijuoti verta!

Rinkis studijas ASU Ekonomikos ir vadybos fakultete

Fakultetai