Doktorantai

 Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto doktorantai

Nr. Vardas Pavardė Disertacijos pavadinimas Disertacijos vadovas
1. Dovilė Petrulienė Žemės ūkio poveikio teritoriniam konkurencingumui vertinimas Prof. dr. V. Atkočiūnienė
2. Daiva Urmonienė Vietos savivaldos institucijų funkcijų harmonizavimas įgyvendinant ES Bendrąją žemės ūkio politiką Doc. dr. J. Žukovskis
3. Indrė Rimkienė Integruotos rinkodaros komunikacijos valdymas, kuriant potencialių genetiškai modifikuotų produktų vartotojų informavimo sistemą Prof. dr. A. Gargasas
4. Indra Mūgienė Vartojamosios vertės strategijų formavimas paslaugas agrarinio sektoriaus organizacijoms teikiančiose įmonėse Prof. dr. A. Gargasas
5. Eglė Štareikė Principų „iš viršaus į apačią“ ir „iš apačios į viršų“ organizacinis mechanizmas siekiant kaimiškųjų vietovių darnaus vystymosi“ Prof. dr. V. Atkočiūnienė
6. Agnė Prakapienė Žemės ūkio ir kaimo plėtros administravimo sistemos darnios plėtros modeliai Doc. dr. J. Žukovskis
7. Mindaugas Samuolaitis Efektyvus atsakingos logistikos grandinės agrarinio sektoriaus įmonėse valdymas Prof. dr. A. Gargasas
8. Aistė Ragauskaitė Kaimo plėtros administravimo sistemos modeliavimas ir tobulinimas taikant žinių, inovacijų bei gerosios praktikos pasiekimus Doc. dr. J. Žukovskis
9. Asta Šakickienė Agrarinio sektoriaus organizacijų integruota žmogiškųjų išteklių vadyba Prof. dr. A. Raupelienė
10. Inga Vidrevičienė Sisteminis vietos savivaldos išteklių valdymas Doc. dr. V. Pilipavičius
11. Timur Kogabayev Innovation partnership in agriculture Prof. dr. A. Maziliauskas
12. Renata Lukė Logistikos vadybininkų kompetencijų portfolio transformacijos įtaka žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijoms Prof. dr. A. Raupelienė
13. Agnė Valatkienė Regionų vystymosi valdymo strategijos: sumani specializacija Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė

 

 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt

ASU Ekonomikos ir Vadybos fakultete studijuoti verta!

Rinkis studijas ASU Ekonomikos ir vadybos fakultete

Fakultetai