Doktorantai

 Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto doktorantai

Nr. Vardas Pavardė Disertacijos pavadinimas Disertacijos vadovas
 1.  Čapienė Aistė Rinkodaros komunikacijos tobulinimas maisto produktų gamintojų ir vartotojų elgsenos kontekste Doc. dr. Vilma Tamulienė
2. Kogabayev Timur Innovation partnership in agriculture Prof. dr. Antanas Maziliauskas
3. Lukė Renata Logistikos vadybininkų kompetencijų portfolio transformacijos įtaka žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijoms Prof. dr. Asta Raupelienė
4. Prakapienė Agnė Žemės ūkio ir kaimo plėtros administravimo sistemos darnios plėtros modeliai Prof. dr. Jan Žukovskis
5. Mūgienė Indra Vartojamosios vertės didinimo strategijų formavimas paslaugas agrarinio sektoriaus organizacijoms teikiančiose įmonėse Prof. dr. Audrius Gargasas
6. Ragauskaitė Aistė Kaimo plėtros administravimo institucijų sistemos tobulinimas taikant žinių, inovacijų bei gerosios praktikos pasiekimus Prof. dr. Jan Žukovskis
7. Rimkienė Indrė Integruotos rinkodaros komunikacijos valdymas, kuriant potencialių genetiškai modifikuotų produktų vartotojų informavimo sistemą Prof. dr. Audrius Gargasas
8. Samuolaitis Mindaugas Efektyvus atsakingos logistikos grandinės agrarinio sektoriaus įmonėse valdymas Prof. dr. Audrius Gargasas
9. Šakickienė Asta Agrarinio sektoriaus organizacijų integruota žmogiškųjų išteklių vadyba Prof. dr. Asta Raupelienė
10. Urmonienė Daiva Vietos savivaldos institucijų funkcijų harmonizavimas įgyvendinant ES bendrąją žemės ūkio politiką Prof. dr. Jan Žukovskis
11. Vidrevičienė Inga Sisteminis vietos savivaldos išteklių valdymas Doc. dr. Vytautas Pilipavičius

 

 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt