Doktorantai

 Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto doktorantai

Nr. Vardas Pavardė Disertacijos pavadinimas Disertacijos vadovas
 1.  Indra Mūgienė  Vartojamosios vertės didinimo strategijų formavimas paslaugas agrarinio sektoriaus organizacijoms teikiančiose įmonėse  Prof. dr. A. Gargasas
2. Daiva Urmonienė Vietos savivaldos institucijų funkcijų harmonizavimas įgyvendinant ES bendrąją žemės ūkio politiką Prof. dr. J. Žukovskis
3. Indrė Rimkienė Integruotos rinkodaros komunikacijos valdymas, kuriant potencialių genetiškai modifikuotų produktų vartotojų informavimo sistemą Prof. dr. A. Gargasas
4. Agnė Prakapienė Žemės ūkio ir kaimo plėtros administravimo sistemos darnios plėtros modeliai Prof. dr. J. Žukovskis
5. Mindaugas Samuolaitis Efektyvus atsakingos logistikos grandinės agrarinio sektoriaus įmonėse valdymas Prof. dr. A. Gargasas
6. Aistė Ragauskaitė Kaimo plėtros administravimo institucijų sistemos tobulinimas taikant žinių, inovacijų bei gerosios praktikos pasiekimus Prof. dr. J. Žukovskis
7. Asta Šakickienė Agrarinio sektoriaus organizacijų integruota žmogiškųjų išteklių vadyba Prof. dr. A. Raupelienė
8. Inga Vidrevičienė Sisteminis vietos savivaldos išteklių valdymas Doc. dr. V. Pilipavičius
9. Timur Kogabayev Innovation partnership in agriculture Prof. dr. A. Maziliauskas
10. Renata Lukė Logistikos vadybininkų kompetencijų portfolio transformacijos įtaka žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijoms Prof. dr. A. Raupelienė
11. Aistė Čapienė Regionų vystymosi valdymo strategijos: sumani specializacija Doc. dr. V. Tamulienė

 

 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt

ASU Ekonomikos ir Vadybos fakultete studijuoti verta!

Rinkis studijas ASU Ekonomikos ir vadybos fakultete

Fakultetai