Rolandas Drejeris

Docentas, socialinių mokslų daktaras.

MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS.

Inovacijų kūrimo bei diegimo kiekybiniai sprendimai, verslo aplinkos tyrimai bei rezultatų apdorojimas, verslo įmonių strategijos rengimo bei įgyvendinimo metodų parinkimas, marketingo programų optimizavimo strateginiai sprendimai, naujų paslaugų plėtra.

SVARBIAUSI PROJEKTAI.

EIP projektas „Inovartai“, 2017 m.

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS.

 1. Tunčikienė Živilė; Drejeris Rolandas. 2017. Assessment of business conditions benevolence: case of occupational safety and health services. Journal of business economics and management. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. Vol. 18, iss. 3, p. 505-520. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.143]. Impact Factor (2016): 0.618.
 2. Nosratabadi, Saeed; Drejeris, Rolandas. 2016. Innovations in Rural Tourism Business Model. International Journal of Business and Management Invention. ISSN 2319-801X. 2016, Vol. 5, iss. 4, p. 60-66. [Business Source Complete; Ulrich’s; Google Sholar; ProQuest]. [Indėlis: 0.5].
 3. Drejeris, Rolandas. Procedural model of actions for new dietary meals technology designing // Food quality and safety, health and nutrition: Nutricion 2016, 1-2 December, 2016, Skopje, Macedonia: book of abstracts. Skopje: Consulting and training center – Key, [CAB Abstracts]. 2016, ISBN 9786084565109. p. 51-53. [Indėlis: 0.5]
 4. Drejeris Rolandas. 2015. Naujų paslaugų kūrimo ir diegimo kiekybiniai sprendimai. Akademija, Kauno r: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2015. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 15.214]
 5. Drejerienė Eglė, Drejeris Rolandas. 2017. Methodological approach to a new service ideas conceptualization: quantitative decision making, Engineering Economics, Vol 28, No 3. Print ISSN: 1392-2785, Online ISSN: 2029-5839. Impact Factor (2015): 0.871.
 6. Drejeris, Rolandas; Kavolynas, Antanas. 2015. Įsiskverbimo į paslaugų sektoriaus rinką veiksmų modelis // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija. ISSN 1822-6760. T. 37, nr. 1 (2015), p. 26-37. [Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus]. [Indėlis: 0.5].
 7. Kavolynas, Antanas; Drejeris, Rolandas. 2015. Experimental investigation of energy characteristics of evacuated tube heat-pipe solar collector system // Rural Development 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress: Proceedings of the 7th International Scientific Conference, 19–20th November, 2015, Aleksandras Stulginskis University, Lithuania [elektroninis išteklius]. Akademija: Aleksandras Stulginskis University. ISSN 2345-0916, ISBN 9786094490927. p. 1-6. [Conference Proceedings Citation Index; Academic Search Complete]. [Indėlis: 0.5].
 8. Tunčikienė Živilė; Drejeris Rolandas. 2015. Entrepreneurship ecosystem : methodological approaches to functions’ review of public sector institutions. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN: 2345-0282. 2015, Vol. 2, iss. 3, p. 118-132. [IndexCopernicus; Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Ulrich’s Periodicals Directory; CrossRef] [M.kr.: 03S] [Aut. ind.: 0,500].

 

 

 

 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

 • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
 • Tel. (837) 75 22 57
 • El. paštas: evf@asu.lt

Fakultetai