Rasa Pakeltienė

Docentė, socialinių mokslų daktarė.

MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS.

Kaimo plėtra ir regioninis vystymas, kaimiškųjų vietovių vystymo modeliai, ryšiai tarp kaimo vystymo dedamųjų, kaimo vystymo sinergija, strateginis proveržis, novatoriškų sprendimų priėmimo metodai.

SVARBIAUSI PROJEKTAI.

  1. “Mokslinės rekomendacijos dėl žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros taikomųjų tyrimų bei inovacijų plėtros 2014 – 2020 m.”  Projekto veiklų vykdytoja, atsakinga už šalies ir užsienio ministerijų strateginių dokumentų analizę bei rekomendacijų rengimą.
  2. Jaunesnioji mokslo darbuotoja, atsakinga už kaimo socialinės infrastruktūros (KSI) objektų identifikavimą, KSI vystymo modelių ir teorijų aprašymą, Lietuvos ir ES naudojamų KSI būklės vertinimo rodiklių sistemos ir duomenų bazės analizę, tarptautinės mokslinės konferencijos ir renginio pranešimų leidinio organizavimą, mokslinių straipsnių pagal tematiką rengimą. 2013-2015 m.

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS.

  1. Pakeltienė, Rasa; Ragauskaitė, Aistė. Creative synergy as a potential factor for the development of social innovations // Research for rural development 2017 : annual 23rd international scientific conference proceedings / Latvia University of Agriculture. Jelgava. ISSN 1691-4031. 2017, vol. 2, p. 174-181. [Conference Proceedings Citation Index- Science; CAB Abstracts; Academic Search Complete; AGRIS; Scopus].
  2. Vaznonienė, Gintarė; Pakeltienė, Rasa. Methods for the assessment of rural social infrastructure needs // European Countryside. Warsaw: De Gruyter Open. ISSN 1803-8417. 2017, Vol. 9, iss. 3, p. 526-540. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus]
  3. Pakeltienė, R., (2012). „Teminiai kaimai – sinerginė kaimo vystymo perspektyva“ (Thematic Village ‒ Synergistic Rural Development Perspective)//Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis. Straipsnių rinkinys, 5-oji mokslinė – praktinė konferencija. Akademija: 2012, p. 147-149.
  4. Atkočiūnienė, V., Pakeltienė, R., Urmonienė, D. (2012). Novatoriškas kaimiškųjų vietovių valdymo sprendimų priėmimas (Innovative Rural Management Decision Making)//Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis. Straipsnių rinkinys, 5-oji mokslinė – praktinė konferencija. Akademija: 2012, p. 38-44.
  5. Atkočiūnienė V., Petrulienė, D. Urmonienė, D., Vaišnoraitė, R. (2012). Novatoriškų sprendimų modeliavimas kaimo vietovių pokyčių valdymui//Mokslinė studija: Aleksandro Stulginskio universitetas.

KITA SVARBI INFORMACIJA IR PASIEKIMAI.

Doktorantų mokykla „PhD winter school“. Organizatoriai ‒ Žemės ūkio ir žuvininkystės tyrimų institutas (Belgija), Ghent‘o universitetas su partneriais: Jyväskylä universitetu (Suomija) ir MTT Žemės ūkio maisto produktų tyrimų institutu (Suomija) ir kt. dalyvaujantys programoje COST „Investigating cultural sustainability“. 2014 m.

Projektas „Get Fit for Your Job“. Mokymai Gruzijoje. Organizatoriai VšĮ „ProReNata“ kartu su partneriais Gruzijoje, Armėnijojoje, Moldovoje, Rumunijoje, Azerbaidžane.Įgytas „Youthpass“ sertifikatas. 2012-2013 m.

Projektas “The Rural Leaders of Europe”. Mokymai Rumunijoje. Organizatoriai “Asociatia pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor din Mediul Rural” (Rumunija) kartu su partneriais Lietuvoje,Estijoje, Italijoje, Gruzijoje, Armėnijoje, Moldovoje, Azerbaidžane. Įgytas „Youthpass“ sertifikatas. 2013 m.

Tarptautinė mokslinė konferencija „Rural Development 2013: Innovations and Sustainability“. Administratotė, atsakinga už konferencijos organizavimą. 2013 m.

Konferencija „Moderni vadyba – kultūros politikos dalis“  asistentė, atsakinga už studentų pranešimų organizavimą, pagalbą konferencijos moderatoriui, 2013 m.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt

Fakultetai