Milita Vienažindienė

Docentė, socialinių mokslų daktarė.

 

MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS.

Žemės ūkio ir kaimo verslų inovatyvi vadyba, Žemės ūkio ir kaimo plėtros administravimo sistemos valdymas darnumo požiūriu.

SVARBIAUSI PROJEKTAI.

1. „Registratūros darbo procesų optimizavimo studija“ pagal Mokslinio tyrimo, bandomųjų darbų, konstravimo ar technologinių darbų atlikimo sutartį NR. SV6-0063, 2016 m.
2. SCIENT: A European University-Business Alliance aiming to foster young SCIEntists’ ENTrepreneurial spirit, 2015-2017 m.
3.  UK-GRUNDTVIG-GMP, CITCOM: Citizenry and Communities, 2013-2015 m.

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS.

 1. Čiarnienė, Ramunė; Vienažindienė, Milita. Flexible work arrangements from generation and gender perspectives: evidence from Lithuania // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : KTU. ISSN 1392-2785. eISSN 2029-5839. 2018, vol. 29, iss. 1, p. 84-92. DOI: 10.5755/j01.ee.29.1.19247. [IBSS: International Bibliography of the Social Sciences; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete] [IF: 0,726; AIF: 1,490; IF/AIF: 0,487; kvartilis: Q3 (2016, InCites JCR SSCI)][CiteScore: 0,93, SNIP: 0,878, SJR: 0,402 (2016, Scopus Journal Metrics)].
 2. Vveinhardt, J., Andriukaitiene, R., Vienažindiene, M. (2018), “Harassment and Bullying from the Prospect of CSR: Impact on the Welfare Perceived by Employees”, Transformations in Business & Economics, Vol. 17, No 2 (44), pp.66-85. ISSN 1648-4460.
 3. Čiarnienė, Ramunė; Vienažindienė, Milita; Vojtovich, Sergej. Process improvement for value creation: a case of health care organization // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: KTU. ISSN 1392-2785. 2017, vol. 28, iss. 1, p. 79-87. DOI: (LI-KaTUB)16601. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; Directory of Open Access Journals (DOAJ)]. [IF: 0,806; AIF: 1,337; IF/AIF: 0,603; Q3; 2015 Journal Citation Reports® Social Science Edition (Thomson Reuters, 2017)].
 4. Vienažindienė, Milita; Kochanskaitė, Žvilė. Viešojo sektoriaus institucijų veiklos tobulinimas taikant subalansuotų rodiklių sistemą: policijos komisariato atvejis // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka = Public security of public order. Kaunas: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1701. 2016, Nr. 16, p. 289-309. [International Security & Counter-Terrorism Reference Center].
 5. Čiarnienė, Ramunė; Vienažindienė, Milita. An empirical study of lean concept manifestation // Procedia social and behavioral sciences : 11th International Strategic Management Conference 2015. Amsterdam: Elsevier. ISSN 1877-0428. 2015, Vol. 207, p. 225-233. [Conference Proceedings Citation Index; Science Direct].
 6. Čiarnienė, Ramunė; Vienažindienė, Milita. Agility and responsiveness managing fashion supply chain // Procedia social and behavioral sciences : 10th International Strategic Management Conference. Amsterdam: Elsevier. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 150, p. 1012-1019. [Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities; Science Direct].
 7. Čiarnienė, Ramunė; Vienažindienė, Milita. Management of contemporary fashion industry: characteristics and challenges // Procedia social and behavioral sciences : 19th international scientific conference economics and management, ICEM-2014, 23-25 April 2014, Riga, Latvia. Amsterdam: Elsevier. ISSN 1877-0428. 2014, vol. 156, p. 63-68. [Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (Web of Science)].
 8. Čiarnienė, Ramunė; Vienažindienė, Milita. How to facilitate implementation of lean concept? // Mediterranean journal of social sciences. Rome: MCSER. ISSN 2039-9340. 2014, vol. 5, no. 13, p. 42-48. [IBSS International Bibliography of the Social Sciences; IndexCopernicus; Scopus].

KITA SVARBI INFORMACIJA.

Mokslinių straipsnių recenzavimas žurnaluose „Inžinerinė ekonomika“, „Ekonomika ir vadyba“.

Monografijos „Публiчне управлiння адмiнiстрування в умовах iнформацiйного суспiльства: вiтчизняний i зарубiжний досвiд“ (2016 m.), vadovėlių „Organizacijų vadybos pagrindai“ (2013 ir 2011 m.) ir 3 mokomųjų knygų bendraautorė.

 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

 • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
 • Tel. (837) 75 22 57
 • El. paštas: evf@asu.lt