Lina Marcinkevičiūtė

Socialinių mokslų daktarė, docentė.

MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS.

Vadybos funkcijos, organizacijų valdymas, darbuotojų motyvavimas, personalo valdymas.

SVARBIAUSI PROJEKTAI.

  1. Ateities ekosisteminės paslaugos Lietuvos kranto zonoje globalios kaitos kontekste (EcoServe) (kartu su Klaipėdos universitetu LMT).
  2. Ekonominiai, socialiniai ir aplinkos veiksniai renkantis kaimo vietoves kaip darbo ir gyvenimo vietą 18-44 metų Lenkijos ir Lietuvos gyventojų tarpe (proj. DAINA kartu su Poznanės universitetu LMT).
  3. Visuomenės motyvacija ir motyvavimas, siekiant išsaugoti bei plėtoti ekosistemines paslaugas (LMT).

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS.

  1. Marcinkevičiūtė, Lina; Žukovskis, Jan; Świrska, Anna. Possibilities of partnership between organizations of public and private sectors – polish and lithuanian examples // Modern Management Systems. Warszawa: Wojskow Akademia Techniczna. ISSN 1896-9380. Vol. 12, no. 1 (2017), p. 39-52. [IndexCopernicus].
  2. Świrska, Anna; Marcinkevičiūtė, Lina; Žukovskis, Jan. Management of natural resources with aim sustainable rural development: comparative analysis of the case of the Lithuanian eldership and Polish municipality // European Policies, Finance and Marketing. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. ISSN 2081-3430. 2017, Vol. 18 (67), p. 200-217. [IndexCopernicus].
  3. Marcinkevičiūtė, Lina; Žukovskis, Jan; Sasak, Janusz. Zarządzanie zasobami naturalnymi w zrównoważonym rozwoju wsi na przykładzie starostwa na Litwie // Zarządzanie Publiczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISSN 1896-0200. 2017, Vol. 4 (40), p. 427-442. [IndexCopernicus].
  4. Žukovskis, Jan; Marcinkevičiūtė, Lina; Pypłacz, Paula. Analiza funkcji zarządzania na przykładzie działalności starostw samorządowych na Litwie // Public management 2017: współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów / Aneta Wysokińska-Senkus, Tadeusz Zieliński; Akademia Sztuki Wojennej. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej, 2017, ISBN 9788375235890. p. 192-192.

 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt