Jolanta Solnyškinienė

Docentė, socialinių mokslų daktarė.

MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS.

Socialinis kapitalas, socialinis verslas, verslumas, socialinė – ekonominė politika.

SVARBIAUSI PROJEKTAI.

,,Socialinio kapitalo vaidmuo darnaus regioninio vystymosi kontekste: Lietuvos ir Lenkijos gerosios praktikos atvejai“. Lietuvos Lenkijos finansinė schema DAINA; projekto vykdytoja – ekspertė, 2017 m.

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS.

  1. Adamonienė, Rūta; Solnyškinienė, Jolanta. Peculiarities of entrepreneurship development in the context of social responsibility // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (18) : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles (18). Kaunas: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetas. ISSN 2029-1701. 2017, [t.] 18, p. 393-403. [IndexCopernicus].
  2. Solnyškinienė, Jolanta; Kuliavienė, Aistė. Evaluation of Large-scale Lithuanian Milk Processors Changes in the Structure of the Export Due to Russian Embargo // Liberec economic forum 2015 : proceedings of the 12th international conference, 16-17 September, 2015, Liberec, Czech Republic. Liberec: Technical University of Liberec, 2015, ISBN 9788074942259. p. 132-143. [Conference Proceedings Citation Index].

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt