Jan Žukovskis

Profesorius, Socialinių mokslų daktaras

 

MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Įmonių ir organizacijų veiklos reglamentavimas (daktaro disertacija, straipsniai), socialinių sistemų veiklos valdymas; žemės ūkio ir kaimo plėtros administravimo sistemos tobulinimas.

SVARBIAUSI PROJEKTAI

1. „Prospects of Agriculture Knowledge and Innovation System“ ‒ „ Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos perspektyvos“) 7 th Freamerwork programme THEME [KBBE.2012.1.4-07; http://www.proakis.eu/]
2. „Socialinių dalininkų, Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų ekspertų konsultavimas studijų programų rengime“ ( Alytaus kolegijos studijų programa „Įstaigų ir įmonių administravimas” (sutartis Nr. 132-208/220/2010, aktas Nr. 2), 2011-2012 metai.

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

1. Marks-Bielska, Renata; Žukovskis, Jan. Conditions of Changes in the Agricultural Land Market in Poland during the Years 1992-2009: Background for Systematic Research//Rural development 2011: the fifth international scientific conference, 24-25 November, 2011, Akademija: proceedings. Akademija: Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 5, b. 1 (2011), p. 49-56. [Conference Proceedings Citation Index; Academic Search Complete].
2. Vaišnoraitė, Rasa; Žukovskis, Jan. Institutions Forming the Infrastructure of Rural Areas in Lithuania: a Systematic Approach//Rural development 2011: the fifth international scientific conference, 24-25 November, 2011, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 5, b. 1 (2011), p. 268-274. [Conference Proceedings Citation Index; Academic Search Complete].
3. Žukovskis, Jan; Marcinkevičiūtė, Lina. Motivation tools for employees in regional municipal administrations of Lithuania//Research for rural development 2012: annual 18th international scientific conference proceedings, Jelgava, Latvia. Vol. 2 Jelgava, 2012. ISSN 1691-4031. p. 191-196. [CAB Abstracts; AGRIS].
4. Szücs, Linda; Jaszczak, Agnieszka; Žukovskis, Jan. Recreational use of suburban areas – management aspects in a case study of Göttingen (Germany) //Vadybos mokslas ir studijos ‒ kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai /Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos argarinės ekonomikos institutas. Akademija. ISSN 1822-6760. 2012, Nr. 1(30), p. 122-129. [Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus].

KITA SVARBI INFORMACIJA IR PASIEKIMAI

14 metų patirtis vadovaujant įmonei.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt

Fakultetai