Jan Žukovskis

Profesorius, Socialinių mokslų daktaras.

MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS.

Įmonių ir organizacijų veiklos reglamentavimas, socialinių sistemų veiklos valdymas, žemės ūkio ir kaimo plėtros administravimo sistemos tobulinimas.

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS.

  1. Ramanauskas, Julius; Žukovskis, Jan; Zinovchuk, Vitaly. Agricooperatives and producer’s organisations: case of EU countries and lessons for Ukraine // Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [elektroninis išteklius] : mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija. ISSN 2345-0355. T. 39, nr. 3 (2017), p. 333-346. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus].
  2. Antolak, Mariusz; Pawelec, Patrycja; Jaszczak, Agnieszka; Žukovskis, Jan. The impact of European funds on changing landscape of Polish villages // Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [elektroninis išteklius] : mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija. ISSN 2345-0355. T. 39, nr. 2 (2017), p. 127-138. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus].
  3. Jaszczak, Agnieszka; Žukovskis, Jan; Antolak, Mariusz. The role of rural renewal program in planning of the village public spaces: systematic approach // Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [elektroninis išteklius] : mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija. ISSN 2345-0355. T. 39, nr.4 (2017), p. 432-441. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus].
  4. Świrska, Anna Świrska; Marcinkevičiūtė, Lina; Žukovskis, Jan. Management of natural resources with aim sustainable rural development: comparative analysis of the case of the Lithuanian eldership and Polish municipality // European Policies, Finance and Marketing. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. ISSN 2081-3430. 2017, Vol. 18 (67), p. 200-217. [IndexCopernicus].
  5. Marcinkevičiūtė, Lina; Žukovskis, Jan; Świrska, Anna. Possibilities of partnership between organizations of public and private sectors – Polish and Lithuanian examples // Modern Management Systems. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna. ISSN 1896-9380. Vol. 12, no. 1 (2017), p. 39-52. [IndexCopernicus].
  6. Badach, Elżbieta; Luty, Lidia; Zioło, Monika; Žukovskis, Jan. The Diversity of European Union Countries According to Equipment with Agricultural Tractors // Quantitative Methods in Economics. Warsaw: Warsaw University of Life Sciences. ISSN 2082-792X. Vol. 18, No. 3 (2017), p. 399-407. [IndexCopernicus].
  7. Žukovskis, Jan; Ramanauskas, Julius; Kviklys, Darius; Radzevičius, Gediminas; Vaznonis, Vytautas. Gamintojų organizacijų veiklos perspektyvos Lietuvoje // Žemės ūkio gamintojų organizacijų ir kooperacijos plėtros galimybės ir priemonės ES valstybėse [elektroninis išteklius] : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2017 m. birželio 15–16 d. = Agricultural producers’ organizations and cooperative development opportunities and measures in EU countries : international scientific-practical conference, June 15–16, 2017 / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2017, ISBN 9786094491177. p. 67-67.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt

Fakultetai