Audrius Gargasas

Profesorius, socialinių mokslų daktaras.

MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS.

Logistikos sistemos įmonėje strateginis valdymas. Klientų logistinio aptarnavimo tobulinimas. Žemės ūkio verslo organizacijų tyrimai ir plėtros strategijos.

SVARBIAUSI PROJEKTAI.

 1. Erasmus+ programa, ,,QUAERE: Quality assurance system in Ukraine: development on the base of ENQA standards and guidelines“. ASU, vadovas, 2016-2018 m.
 2. Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa 2015–2016 metais. Vadovas.
 3. Lietuvoje veikiančių eksperimentinių ūkių veiklos tobulinimo galimybės atsižvelgiant į ES gerąją praktiką. Sutartis su Žemės ūkio ministerija. Vadovas, 2013 m.
 4. Nacionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“. Mokslinių tyrimų projektas „Kaimo gyventojų verslinės iniciatyvos ir motyvacijos dirbti didinimo galimybių tyrimas“. Vykdytojas, 2011 -2012 m.

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS.

 1. Gargasas, Audrius; Mūgienė, Indra. Vartojamosios vertės sąvokos evoliucija // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija. ISSN 1822-6760. T. 39, Nr. 1 (2017), p. 33-41. Prieiga per internetą: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/1024/1040. . [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; Ulrich’s; IndexCopernicus].
 2. Zuoza, Andrius; Zuoza, Aurelijus Kazys; Gargasas, Audrius. Harvest prediction model based on public data for large regions // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija. ISSN 1822-6760. T. 37, nr. 1 (2015), p. 135-140. Prieiga per internetą: <http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/919/936>.
 3. Gargasas, Audrius; Mūgienė, Indra. Conditions, presupposing creation of consumption value of logistics services in agrarian sector // Research for rural development 2015: annual 21th international scientific conference proceedings / Latvia University of Agriculture. Jelgava. ISSN 1691-4031. 2015, vol. 2, p. 216-221. [CAB Abstracts; Academic Search Complete; AGRIS; Scopus].
 4. Dilys, Mantas; Gargasas, Audrius. Structural Business Model Based on Cooperation between Sports Organizations and Sponsors // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. ISSN 1392-2785. Vol. 25, no. 1 (2014), p. 94-102. [ISI Web of Science; IBSS; Business Source Complete; VINITI; CEEOL; DOAJ].
 5. Gargasas, Audrius; Mūgienė, Indra. Innovations of Information Management in Logistical Service Providing Companies // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 1 (2013), p. 141-145. [Conference Proceedings Citation Index; Academic Search Complete].

KITA SVARBI INFORMACIJA IR PASIEKIMAI.

Vilniaus universiteto Doktoranto Manto Dilio, apgynusio disertaciją tema „Sporto organizacijų ir rėmėjų darnaus bendradarbiavimo vadybiniai veiksniai“ 2015-09-28 m. vadovas.

Periodinio mokslo darbų žurnalo „Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai“ / Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija. eISSN 2345-0355 redkolegijos narys.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

 • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
 • Tel. (837) 75 22 57
 • El. paštas: evf@asu.lt

Fakultetai