Darbuotojai

 

Vardas Pavardė 
Kab.  nr.  
Pareigos, mokslinis laipsnis 
El. paštas 
 Jan Žukovskis
404
 Instituto direktorius,
profesorius dr.
vkpvi@asu.lt,
jan.zukovskis@asu.lt
 Alvydas Aleksandravičius
408
 Lektorius
alvydas.aleksandravicius@asu.lt
 Vilma Atkočiūnienė
402
 Profesorė dr.
 vilma.atkociuniene@asu.lt
 Aistė Čapienė
 520
 Lektorė, doktorantė
 aiste.capiene@asu.lt
Jonas Čaplikas
405
 Profesorius dr.
jonas.caplikas@asu.lt
Rimantas Dapkus
408
 Docentas dr.
rimantas.dapkus@asu.lt
Rolandas Drejeris
416
 Docentas dr.
rolandas.drejeris@asu.lt
Audrius Gargasas
407
 Profesorius dr.
audrius.gargasas@asu.lt
 Martynas Gelgotas
 417
 Asistentas
 martynas.gelgotas@asu.lt
Jolita Greblikaitė
417
Docentė dr.
jolita.greblikaite@asu.lt
Ilona Kiaušienė
408
Docentė dr.
ilona.kiausiene@asu.lt
Renata Lukė
518
Lektorė, doktorantė
renata.luke@asu.lt
Lina Marcinkevičiūtė
406
Docentė dr.
lina.marcinkeviciute@asu.lt
Antanas Maziliauskas
CR 221
Profesorius dr.
antanas.maziliauskas@asu.lt
Rasa Merkienė
409
 Lektorė
rasa.merkiene@asu.lt
Indra Mūgienė
518
Lektorė, doktorantė
indra.mugiene@asu.lt
Milita Vienažindienė
409
Docentė dr.
milita.vienazindiene@asu.lt
Rasa Pakeltienė
422
Docentė dr.
rasa.pakeltiene@asu.lt
Dalia Perkumienė
409
Docentė dr.
dalia.perkumiene@asu.lt
Vytautas Pilipavičius
409
Docentas dr.
vytautas.pilipavicius@asu.lt
Rolandas Rakštys
417
Lektorius
rolandas.rakstys@asu.lt
Asta Raupelienė
407A
Profesorė dr.
asta.raupeliene@asu.lt
Aistė Ragauskaitė
IV r.
Asistentė, doktorantė
aiste.ragauskaite@asu.lt
Jolanta Solnyškinienė
416
Docentė dr.
jolanta.solnyskiniene@asu.lt
Mindaugas Samuolaitis
518
Asistentas, doktorantas
mindaugas.samuolaitis@asu.lt
Vilma Tamulienė
417
Docentė dr.
vilma.tamuliene@asu.lt
Daiva Urmonienė
518
Lektorė, doktorantė
daiva.urmoniene@asu.lt
Vitalija Vanagienė
416
Lektorė
vitalija.vanagiene@asu.lt
Gintarė Vaznonienė
408
Docentė dr.
gintare.vaznoniene@asu.lt
Inga Vidrevičienė
406
Lektorė, doktorantė
inga.vidreviciene@asu.lt
Jolanta Vilkevičiūtė
406
Lektorė
jolanta.vilkeviciute@asu.lt
Jurgita Zaleckienė
409
Lektorė dr.
jurgita.zaleckiene@asu.lt
Rasa Pranskūnienė
c.r.
Lektorė dr. 
 rasa.pranskuniene@asu.lt
Audronė Margienė
404B
Studijų išteklių tvarkytoja
audrone.margiene@asu.lt
Erika Zabulionienė
404B
 Studijų išteklių tvarkytoja
erika.zabulioniene@asu.lt
Dėja Bubinaitė
404 
 Referentė
 vkpvi@asu.lt

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt