Istorija

2012 m. spalio mėn., įgyvendinant Aleksandro Stulginskio universiteto struktūros pertvarkos planą, Ekonomikos ir vadybos fakultete, sujungiant Administravimo ir kaimo plėtros bei Verslo vadybos katedras, įkurtas Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas. Pagrindinis šios pertvarkos tikslas – konsoliduoti mokslinį potencialą formuojant tyrėjų mokyklas, skatinti tyrimų apimtis, kompleksiškumą ir tarpdalykiškumą bei užtikrinti, kad Universiteto studijos būtų grįstos mokslo rezultatais.

Administravimo ir kaimo plėtros katedros veikla sietina nuo 1972 m. rugsėjo 29 d., kada buvo įsteigta Žemės ūkio gamybos valdymo katedra, kuriai buvo pavesta kuruoti Žemės ūkio gamybos valdymo studijų programą. Katedros  vedėju paskirtas tuometinis Akademijos rektorius, docentas, žemės ūkio mokslų kandidatas Zigmas Urbonas. 1987 m. dėl konjunktūrinių priežasčių Žemės ūkio gamybos valdymo katedra buvo pavadinta Agropramoninės gamybos valdymo ir tarybinės teisės. 1990 m. katedros pavadinimas pakeistas į Valdymo ir teisės. 1992 m. kovo 4 d. vedėju išrinktas doc. Mečislovas Dargvainis, kuris vadovavo katedrai iki 2002 m. balandžio 30 d.  1994 m. rugsėjo mėnesį, siekiant tiksliau apibrėžti katedros mokslinių tyrimų kryptis ir dėstomus dalykus, katedros pavadinimas keitėsi į Socialinės vadybos. Siekiant atitikti darbo rinkos poreikius 2001 m. vasario 20 d. Socialinės vadybos katedra buvo pavadinta Administravimo ir kaimo plėtros katedra. Pasirinktos dvi mokslinių tyrimų kryptys – Žemės ūkio valstybinio valdymo organizacinės sistemos tobulinimas,kurią kuravo doc. Mečislovas Dragvainis,  bei Kaimo plėtros socialinės problemos, kuruojama doc. Vilmos Atkočiūnienės. Nuo 2002 m. balandžio 30 d. Administravimo ir kaimo plėtros katedros vedėja paskirta doc. Vilma Atkočiūnienė, kuri katedrai vadovavo iki 2012 m.

Verslo vadybos katedros veiklos ištakos sietinos su 1944  m. spalio 9 d., kada į mokymo planus įvedamas socialistinio žemės ūkio organizacijos dalykas. Jo dėstymas pavedamas lektoriui Matui Mickiui. Ši data ir laikytina Verslo vadybos katedros veiklos pradžia. 1944-1945 m. laikotarpiu katedra vadinosi Socialistinio žemės ūkio organizacijos. Nuo 1947 m. spalio 10 d. katedra pervadinta į Socialistinių žemės ūkio įmonių organizacijos katedrą, kuriai nuo 1945 m. iki 1960 m vadovavo doc. M. Mickis. 1960 m. – 1967 m. katedrai vadovavo doc. Juozas Tatoris, 1965 m. rugsėjo 1 d. katedra buvo pervadinta į Socialistinių žemės ūkio įmonių gamybos organizavimo katedrą. Nuo 1967 m. iki 1972 m. katedrai vadovavo doc. Bronius Grakauskas. Jo vadovavimo metu 1971 m. rugsėjo 1 d. katedra buvo pervadinta į Žemės ūkio gamybos organizavimo. Prof. Jonas vainauskas katedros vedėju dirbo nuo 1972 iki 1989 m.  1987 m. sausio 30 d. katedra buvo pervadinta į Agropramoninės gamybos organizavimo katedrą, o nuo 1989 m. lapkričio 25 d. į Gamybos organizavimo katedrą. Nuo 1989 m. iki 2001 m. katedrai vadovavo doc. Aldona Veronika Kazragytė. 1994 m. rugsėjo 1 d. katedra pervadinta į Verslo organizavimo katedrą. Nuo 2001 m. vasario 20 d. Verslo organizavimo katedra pervadinta į Verslo vadybos katedrą. Tuo pačiu metu katedros vedėju paskirtas prof. Julius Ramanauskas, kuris katedrai vadovavo iki 2007 m. gegužės 14 d. Nuo 2007 m. iki 2012 m. Verslo vadybos katedrai vadovavo doc. Audrius Gargasas.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt

ASU Ekonomikos ir Vadybos fakultete studijuoti verta!

Rinkis studijas ASU Ekonomikos ir vadybos fakultete

Fakultetai