Mokslinės veiklos kryptys ir temos

 

1. Bioekonomikos ir jos sektorių plėtra

1.1. Bioekonomikos konceptualizavimas ir plėtros politika, veiksniai, rezultatyvumas bei poveikis

1.2. Darnumas žemės ūkyje ir maisto, pluošto bei bioenergijos tiekimo grandinėse

1.3.  Žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumas

2. Apskaitos ir audito inovacijos globalizacijos ir šiuolaikinės vadybos kontekste

3. Inovatyvių finansinių sprendimų modeliavimas

3.1.  Rizikos valdymas užtikrinant organizacijų finansų ir finansų rinkų tvarumą

3.2. Finansinė parama, apmokestinimas ir ūkių ekonominis gyvybingumas

3.3. Aplinkosauginiai finansiniai instrumentai ir jų poveikis aplinkos taršai ir socialinei politikai

3.4. Inovatyvūs efektyvaus viešųjų finansų valdymo instrumentai.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt

ASU Ekonomikos ir Vadybos fakultete studijuoti verta!

Rinkis studijas ASU Ekonomikos ir vadybos fakultete

Fakultetai