Mokslinės veiklos kryptys ir temos

 

Darnus bioekonomikos vystymasis

  • Bioekonomikos politikos modeliavimas
  • Darnus biomasės tiekimo grandinių vystymasis ir konkurencingumas
  • Ekologinis efektyvumas ir ekologinis veiksmingumas žemės ūkyje
  • Biomasės gamybos išorės efektų apskaita ir vertinimas

 

 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt