Nuostatai

Instituto misija

Siekdami darnaus vystymosi kuriame ir skleidžiame ekonomikos bei susijusių mokslo krypčių žinias, jas integruojame į ekonomikos, apskaitos ir finansų krypčių studijas.

Instituto veiklos tikslai

  • Plėtoti socialinių mokslų srities ekonomikos krypties aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, bendradarbiaujant su šalies ir užsienio mokslininkais rengti ir vykdyti bendrus mokslo ir studijų projektus;
  • Vykdyti socialinių mokslų srities ekonomikos, apskaitos ir finansų krypčių studijas, teikiančias moksliniais tyrimais grindžiamą šiuolaikinį pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ugdyti visapusiškai išsilavinusią, socialiai atsakingą ir kūrybingą asmenybę, sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą;
  • Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, šalies ir užsienio institucijomis, užtikrinti glaudų teorijos ir praktikos ryšį, drauge generuoti naujoves, idėjas ir skleisti mokslo žinias ir pažangą.

Nuostatai

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt