Istorija

Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas įsteigtas 2012 m. sujungus buvusias Ekonomikos bei Apskaitos ir finansų katedras. Šios katedros buvo įkurtos 1968 m., pertvarkius tuometinę Žemės ūkio ekonomikos ir buhalterinės apskaitos katedrą. Nuo įkūrimo keitėsi tiek vienos, tiek kitos katedros pavadinimai.

Abi katedros kuravo pirmosios ir antrosios pakopų studijų programas, vykdė mokslinius tyrimus, užsiėmė konsultacine veikla. Dabartinis Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas – šių katedrų mokslinės veiklos ir pedagoginio darbo, gerosios veiklos ir tradicijų tąsa. Įgyvendindamas savo misiją jis siekia darnaus vystymosi, jo darbuotojai kuria ir skleidžia ekonomikos bei susijusių mokslo krypčių žinias, jas integruoja į ekonomikos, apskaitos ir finansų krypčių studijas.

instituto istorija_schema

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt