2018 m. renginiai

 

TARPTAUTINIAI RENGINIAI

Tarptautinė konferencija „Darnus vystymasis: teorija ir praktinis įgyvendinimas 2018“

International conference „Sustainable Development: Theory and Practical
Implementation 2018“

2018 m. gegužės 3  d.
ASU, Universiteto g. 10, 610 kab., Akademija, Kauno r.

 

Tikslas– pristatyti naujausius mokslinių tyrimų darnaus vystymosi tema rezultatus, aptarti mokslininkų bendradarbiavimo galimybes darnaus vystymosi srityje

Organizatorius- VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas

Kontaktai:
Doktorantė Aušra Nausėdienė
Tel. Nr.  +370 610 36 358
El. paštas Ausra.butvilaite@asu.lt
Doktorantė Erika Besusparienė
Tel. Nr.  +370 655 29 338
El. paštas darnusvystymasis@asu.lt

Tarptautinė mokslinė konferencija „Apskaita ir finansai: mokslo ir verslo partnerystė“.

International scientific conference „Accounting and Finance: Science and Business partnership

2018 m. lapkričio 29-30 d., ASU

Tikslas -pristatyti apskaitos ir finansų mokslinių tyrimų idėjas ir rezultatus, aktualius verslui siekiant surasti inovatyvius ir tinkamus sprendimus praktikoje, didinti konkurencingumą ir sprendimų efektyvumą bei skatinti smulkių ir vidutinių įmonių veiklą ir viešojo bei privataus sektorių partnerystę.

Organizatorius-ASU Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas

Kontaktai- Prof. dr. Danutė Zinkevičienė
Tel. Nr. + 370 616 09279
Danute.zinkeviciene@asu.lt

 Tarptautinė mokslinė konferencija „Vadybos mokslas ir studijos“

International scientific conference “Manage-ment Science and Studies

2019-birželio 27–28 d.

 Tikslas- Aptarti vadybinių tyrimų ir jų teorinio – praktinio taikymo reikšmę

Organizatoriai– – VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas, LAEI, KU

Kontaktai- Prof. dr. Audrius Gargasas
Tel. +370 610 37883, el. paštas
audrius.gargasas@asu.lt

V tarptautinė konferencija

„Aukštojo mokslo institucijų vaidmuo modernioje verslo aplinkoje“

2018 m. lapkričio 7-9 d., Ekonomikos fakultetas, Brcko, Studentska 11, 76 100, Bosnija ir Hercegovina

Tikslas- pasidalinti mokslinių tyrimų rezultatais apie aukštojo mokslo institucijų vaidmenį modernioje verslo aplinkoje.

Organizatoriai- Ekonomikos fakultetas Brčko (Bosnija ir Hercegovina) su partneriais, tarp jų ir Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas

http://konferencija.efbrcko.ba/ICFE-BD%20eng/index.html

Tarptautinė mokslinė konferencija „Naujos maisto saugos ir kokybės tendencijos 2019″

2019 m. birželio 12–14 d.

 Oraganizatoriai- VDU ŽUA AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas, Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Kontaktai- Prof. dr. Elvyra Jarienė, tel. 8 612 63 897 Lekt. dr. Jolanta Stankevičiūtė, tel. 8 611 10 434

El. paštas. jolanta.stankeviciute@asu.lt; El. paštas. elvyra.jariene@asu.lt

IV-asis tarptautinis dirvožemio fizikos simpoziumas

2019 m. vasario 13–14 d.

Organizatoriai-  Lenkijos mokslų akademijos Agrofizikos institutas, VDU ŽUA AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas ir kt.

Kontaktai- Doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius, tel. (8 37) 75 22 12

El. paštas.  rimantas.vaisvalavicius@asu.lt

Tarptautinė mokslinė konferencija Smulkių ūkių darnumas“

2019 m. balandžio 4 d.

 Organizatoriai – VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas

Kontaktai- Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, tel. (8 682) 14169

El. paštas.  vilma.atkociuniene@asu.lt

 25-oji Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija Žmogaus ir gamtos sauga 2019″

2019m. gegužės 8–10 d

Organizatoriai- VDU ŽŪA ŽŪIF Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas, VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultetas, VDU KBS, VDU GMF, LMA

Kontaktai- Doc. dr. Ričardas Butkus, tel. (8 37) 75 23 76, 8 687 57 657

El. paštas. ricardas.butkus@asu.lt

Tarptautinė konferencija „Baltijos šalių žemėtvarka 19“

2019 m. gegužės 8–10 d.

Organizatoriai– VDU ŽŪA VŪŽF Žemėtvarkos ir geomatikos institutas, Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universtetas, Varmijos ir Mozūrijos universtetas Olštyne

Kontaktai- Doc. dr. Virginija Gurkienė, tel. 8 614 17 853

El. paštas. virginija.gurskienė@asu.lt

 Tarptautinė konferencija „Waterland 2019“

2019 m. birželio 26–28 d.

 Organizatoriai– VDU ŽŪA VŪŽF Vandens išteklių inžinerijos institutas

Kontaktai- Lekt. Otilija Miseckaitė, tel. 8 652 24 268

El. paštas. otilija.miseckaite@asu.lt

 9-asis Tarptautinis tarpdisciplininis Europos žemės naudojimo ir plėtros akademijos simpoziumas

2019 m. rugsėjo 5–7 d.

 Organizatoriai- VDU ŽŪA VŪŽF Žemėtvarkos ir geomatikos institutas, Europos žemės naudojimo ir plėtros akademija

Kontaktai– Doc. dr. Jolanta Valčiukienė, tel. (8 37) 75 22 72, 8 618 60 164

El. paštas. jolanta.valciukiene@asu.lt

9-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Kaimo plėtra 2019: Bioekonomikos moksliniai tyrimai ir inovacijos“

2019 m. rugsėjo 26–28 d.

Organizatoriai– VDU Žemės ūkio akademija

Kontaktai- Prof. dr. Astrida Miceikienė, tel. (8 37) 752 257

El. paštas. astrida.miceikiene@asu.lt

 

Tarptautinė mokslinė konferencija „BALTRIB 2019“

2019 m. (bus patikslinta)

Organizatoriai- Rengėjai: VDU ŽŪA ŽŪIF Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas, Tarptautinė tribologijos taryba (ITC)

Kontaktai- Prof. dr. Juozas Padgurskas, tel. 8 612 10 804

El. paštas. juozas.padgurskas@asu.lt

 NACIONALINĖS KONFERENCIJOS

   

 Mokslinė konferencija

„Bioekonomikos plėtros fakulteto 2018 metų mokslinių tyrimų rezultatai“

2019 m. vasario 6 d.

Organizatoriai – VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas

Kontaktai- Prof. dr. Astrida Miceikienė, tel. (8 37) 752 257

El. paštas. astrida.miceikiene@asu.lt

Mokslinė konferencija

„Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 2018 metų mokslinių tyrimų rezultatai“

2019 m. vasario 27 d.

 

Organizatoriai– VDU ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Kontaktai- Doc. dr. Rytis Skominas, tel. (8 37) 75 23 02

El. paštas. rytis.skominas@asu.lt

Mokslinė-praktinė konferencija

„Herbologija 2019: piktžolių biologija ir kontrolė“

2019 m. kovo 21 d.

Organizatoriai-  VDU ŽUA AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas, Lietuvos herbologų draugija

Kontaktai- Prof. dr. Aušra Marcinkevičienė, (8 37) 75 22 39

El. paštas. ausra.marcinkeviciene@asu.lt

Mokslinė konferencija

„Inžinerinė ir kompiuterinė grafika“

2019 m. gegužės 24 d.

Organizatoriai-  VDU ŽŪA VŪŽF Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas, Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija

Kontaktai- Doc. dr. Antanas Vansevičius, tel. (8 37) 75 23 22

El. paštas. antanas.vansevicius@asu.lt

Mokslinė išvažiuojamoji konferencija

„Šiaurės lietuvos ūkininkų laukų piktžolėtumo problemos“

2019 m. birželio 12–13 d.

Organizatoriai-  VDU ŽUA AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas, Lietuvos herbologų draugija

Kontaktai- Doc. dr. Darija Jodaugienė, tel. (8 37) 75 22 29

El. paštas. darija.jodaugiene@asu.lt

Mokslinė konferencija-ekspedicija

„Šiaurės rytų lietuvos dirvožemio dangos ypatumai“

2019 m. birželio 26–27 d.

Organizatoriai- VDU ŽUA AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas, VU, LAMMC, LDD

Kontaktai- Doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius, tel. (8 37) 75 22 12

El. paštas. rimantas.vaisvalavicius@asu.lt

 

Mokslinė-praktinė konferencija, skirta prof. V. Venskutonio 100-osioms gimimo metinėms pažymėti

„Sodininkystė: praeitis, dabartis ir ateitis“

2019 m. lapkričio 14 d.

Organizatoriai-  VDU ŽUA AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas

Kontaktai- Prof. dr. Elvyra Jarienė, tel. 8 612 63 897; Dr. Audrius Sasnauskas, tel. (8 37) 55 54 15

El.paštas.a.sasnauskas@lsdi.lt; elvyra.jariene@asu.lt

Mokslinė-praktinė konferencija, skirta prof. a petkevičiaus 100-osioms gimimo metinėms pažymėti

„Žolininkystės mokslas: dabartis ir ateities perpektyvos“

2019m. gruodžio 12 d.

Organizatoriai– VDU ŽUA AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas

Kontaktai- Doc. dr. Evaldas Klimas, tel. 8 610 62 360

El. paštas.evaldas.klimas@asu.lt

STUDENTŲ KONFERENCIJOS

Studentų mokslinė konferencija „Jaunasis mokslininkas 2019“

Students scientific conference “Young Scientist 2018

2019 m. balandžio 11 d. 

Tikslas- Aptarti studentų mokslinių tyrimų rezultatus socialinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse

Organizatoriai-  VDU ŽŪA Agronomijos fakultetas, Mokslo skyrius

Kontaktai- Prof. dr. Kęstutis Romaneckas, tel. 8 656 30 044; Doc. dr. Judita Černiauskienė, tel. (8 37) 75 23 77

El.paštas.kestutis.romaneckas@asu.lt , judita.cerniauskiene@asu.lt

 Studentų mokslinė konferencija „Moderni vadyba – kultūros politikos dalis“

Students scientific conference “MODERN MANAGEMENT – CULTURAL POLICY”

2019 m. kovo 21 d.

Tikslas – Aptarti vadybinių tyrimų ir jų teorinio – praktinio taikymo reikšmę dinamiškoje aplinkoje

Organizatorius– VDU ŽUA Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas

Kontaktai: Doc. dr. Marcinkevičiūtė Lina, tel.: 8 618 64522 lina.marcinkeviciute@asu.lt

SEMINARAI

Seminaras-diskusija

„Kokybė kaimui: visavertės gyvensenos formavimas“

2019 m. vasario 22 d.

Organizatoriai– VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas, LMA

Kontaktai- Doc. dr. Vytautas Pilipavičius, tel. 8 616 15 928

El. paštas. vytautas.pilipavicius@asu.lt

Seminaras

„Optimalūs tarpinių augalų sprendimai siekiant sumažinti tarptautinių ventos ir lielupės baseinų taršą“

2019 m. kovo 14 d.

 Organizatoriai- VDU ŽUA AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas, Aplinkos apsaugos politikos centras

Kontaktai- Doc. dr. Jūratė Aleinikovienė, tel. (8 37) 75 22 12

El. paštas. jurate.aleinikoviene@asu.lt

Seminaras

„Gamintojų organizacijų veiklos perspektyvos lietuvos žemės ūkio sektoriuje“

2019 m. balandžio 4 d.

Organizatoriai- VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas

Kontaktai- Prof. dr. Jan Žukovskis, tel. (8 37) 75 22 14

El. paštas. jan.zukovskis@asu.lt

Seminaras-diskusija

„Studijų ir studijavimo kokybė: perspektyvos ir problemos“

2019 m. gegužės 24 d.

Organizatoriai-  VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas, VDU ŽŪA Studentų atstovybė, asociacija „Jaunimo edukacinis centras“

Kontaktai- Doc. dr. Vytautas Pilipavičius, tel. 8 616 15 928

El. paštas. vytautas.pilipavicius@asu.lt

Seminaras

„Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų šalies augalininkystės sektoriuje inventorizavimas“

2019 m. gegužės 31 d.

Organizatoriai-  VDU ŽUA AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas, LAMMC, LDD

Kontaktai- Doc. dr. Jūratė Aleinikovienė, tel. (8 37) 75 22 12

El. paštas. jurate.aleinikoviene@asu.lt

Seminaras

„Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų šalies augalininkystės sektoriuje inventorizavimas“

2019 m. lapkričio 12 d.

Organizatoriai-  VDU ŽUA AF Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas, LAMMC, LDD

Kontaktai- Doc. dr. Jūratė Aleinikovienė, tel. (8 37) 75 22 12

El. paštas. jurate.aleinikoviene@asu.lt

PARODOS

Tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi… 2019“

2019 m. kovo 22–24 d.

Organizatoriai-  VDU ŽŪA ŽŪMTPKontaktai- Doc. dr. Virginijus Venskutonis, tel. (8 37) 78 81 20

El. paštas. virginijus.venskutonis@asu.lt

Miško, medžioklės, žūklės ir gyvulininkystės technologijų paroda

„Sprendimų ratas 2019“

data (bus patikslinta)

Organizatoriai- ASU ŽŪMTPKontaktai- Doc. dr. Virginijus Venskutonis, tel. (8 37) 78 81 20

El. paštas. virginijus.venskutonis@asu.lt

KITI RENGINIAI

 

 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt

Fakultetai