2017 m. renginiai

TARPTAUTINIAI RENGINIAI

8-oji tarptautinė mokslinė konferencija KAIMO PLĖTRA 2017

8 th International Scientific Conference  RURAL DEVELOPMENT 2017

2017 m. lapkričio 23-24 d.

Renginio tikslas – pristatyti naujausius mokslinius rezultatus, aptarti kaimo plėtros politikos vystymo tendencijas ir iššūkius 2020 m.

Organizatorius – ASU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Kontaktai: dr. Romualdas Zemeckis,tel. (8 37) 752270  El. p.  romualdas.zemeckis@asu.lt

Doc. dr. Jolita Greblikaitėtel. 8 616 44615 el. p.  ruraldevelopment@asu.lt

KONFERENCIJOS

Nacionalinė konferencija „DARNUS VYSTYMASIS:TEORIJA IR PRAKTINIS ĮGYVENDINIMAS“

National conference „SUSTAINABLE DEVELOPMENT: THEORY AND PRACTICAL IMPLEMENTATION“

2017-04-25 VU KHF

Renginio tikslas – pristatyti naujausius mokslinių tyrimų darnaus vystymosi tema rezultatus, aptarti ASU EVF ir VU KHF mokslininkų bendradarbiavimo galimybes

Organizatorius – ASU Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas ir VU Kauno humanitarinis fakultetas

Kontaktai: Doktorantė Aušra Butvilaitė,tel. Nr.  +370 610 36 358 el. paštas Ausra.butvilaite@asu.lt

SEMINARAI, MINĖJIMAI IR KITI RENGINIAI

Mokslinis seminaras „EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO 2016 METŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI“

Scientific seminar „ECONOMICS AND MANAGEMENT FACULTY: RESEARCH & RESULTS 2016“

2017 -02-08, ASU

Renginio tikslas – pristatyti EVF mokslinių tyrimų rezultatus

Organizatorius – ASU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Kontaktai: Prof. dr. Asta Raupelienėtel. (8 37) 752 277, el. p. asta.raupeliene@asu.lt

Seminaras „KOKYBĖ KAIMUI: VISAVERTĖS GYVENSENOS FORMAVIMAS“.

Seminar “THE QUALITY OF THE COUNTRYSIDE: THE FORMATION OF A FULL-FLEDGED LIFESTYLE”

2017-02-24, ASU

Renginio tikslas – stiprinti mokslininkų tarpuniversitetinį bendradarbiavimą ir tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, darnaus kaimo vietovių vystymo kontekste

Organizatorius – Verslo ir kaimo plėtros va-dybos ins-titutas, LMT ŽŪMMS, Agrarinės ekonomi-kos ir kai-mo socio-logijos sekcija. Business and Rural Develop-ment Manage-ment Insti-tute, LAS, Agri Eco-nomics and Soci-ology Sec-tion

Kontaktai: Doc. dr. Pilipavičius Vytautas,tel: +37037752214, +37061615928 vpilipavicius@gmail.com

Studentų mokslinė konferencija

„MODERNI VADYBA – KULTŪROS POLITIKOS DALIS“

Students scientific conference “MODERN MANAGEMENT – CULTURAL POLICY”

2017-03- 16, ASU

Renginio tikslas – aptarti vadybinių tyrinėjimų ir jų teorinio – praktinio taikymo reikšmę dinamiškoje aplinkoje

Organizatorius – Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas.Business and Rural Development Management Institute

Kontaktai: Doc. dr. Lina Marcinkevičiūtėtel: 8 618 64522, llinojima@gmail.com

Seminaras „STUDIJŲ IR STUDIJAVIMO KOKYBĖ: PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS“.

Seminar „STUDY AND LEARNING QUALITY: PROBLEMS AND PROSPECTS”

2017-05-19, ASU

Renginio tikslas – stiprinti formalų ir neformalų žmogaus lavinimą vykdančių ir jaunų žmonių pašauktų lavinimuisi ryšį partnerystei ir bendradarbiavimui

Organizatorius – Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas, Jaunimo edukacinis centras, ASU studentų atstovybė. Business and Rural Development Management Institute, Youth Educational Center, ASU Student Representation

Kontaktai: Doc. dr. Pilipavičius Vytautas,tel: +37037752214, +37061615928 vpilipavicius@gmail.com

Seminaras „VERSLO APMOKESTINIMO  TENDENCIJOS  LIETUVOJE“

Seminar „TRENDS OF BUSINESS TAXATION IN LITHUANIA“

2017-09-13, ASU

Renginio tikslas – pristatyti naujausias mokslininkų ir verslininkų įžvalgas apie verslo apmokestinimo tendencijas ir perspektyvas Lietuvoje, diskutuoti apmokestinimo sistemos tobulinimo galimybes

Organizatorius – ASU Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų finansininkų klubas

Kontaktai: Doktorantė Erika Besusparienė tel. Nr.  +370 655 29 338 el. paštas erika.besuspariene@asu.lt

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt

ASU Ekonomikos ir Vadybos fakultete studijuoti verta!

Rinkis studijas ASU Ekonomikos ir vadybos fakultete

Fakultetai