2018 m. renginiai

TARPTAUTINIAI RENGINIAI

Tarptautinė konferencija „Darnus vystymasis: teorija ir praktinis įgyvendinimas 2018“

International conference „Sustainable Development: Theory and Practical
Implementation 2018“

2018 m. gegužės 4  d.
ASU, Universiteto g. 10, 610 kab., Akademija, Kauno r.

 

Tikslas– pristatyti naujausius mokslinių tyrimų darnaus vystymosi tema rezultatus, aptarti mokslininkų bendradarbiavimo galimybes darnaus vystymosi srityje

Organizatorius- ASU Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas ir VU Kauno fakultetas

Kontaktai:
Doktorantė Aušra Butvilaitė
Tel. Nr.  +370 610 36 358
El. paštas Ausra.butvilaite@asu.lt
Doktorantė Erika Besusparienė
Tel. Nr.  +370 655 29 338
El. paštas erika.besuspariene@asu.lt

Tarptautinė mokslinė konferencija „Apskaita ir finansai: mokslo ir verslo partnerystė“.

International scientific conference „Accounting and Finance: Science and Business partnership

2018 m. lapkričio 29-30 d., ASU

Tikslas -pristatyti apskaitos ir finansų mokslinių tyrimų idėjas ir rezultatus, aktualius verslui siekiant surasti inovatyvius ir tinkamus sprendimus praktikoje, didinti konkurencingumą ir sprendimų efektyvumą bei skatinti smulkių ir vidutinių įmonių veiklą ir viešojo bei privataus sektorių partnerystę.

Organizatorius-ASU Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas
Kontaktai: Prof. dr. Danutė Zinkevičienė
Tel. Nr. + 370 616 09279
Danute.zinkeviciene@asu.lt

 Tarptautinė mokslinė konferencija „Vadybos mokslas ir studijos“

International scientific conference “Manage-ment Science and Studies

2018-06-14/15 ASU

 Tikslas- Aptarti vadybinių tyrimų ir jų teorinio – praktinio taikymo reikšmę

Organizatoriai– ASU, Verslo ir kaimo plėtros
vadybos institutas

Kontaktai:Prof. dr. Audrius Gargasas
Tel. +370 610 37883, el. paštas
audrius.gargasas@asu.lt

 Tarptautinis Žemės Ūkio Simpoziumas „AGROSYM 2018“

 

„AGROSYM 2018“ vyks 2018 m. spalio 4-7 d. Jahorina kalnuose (netoli Sarajevo).

Tikslas- AGROSYM sudaro puikią galimybę keistis idėjomis, stiprinti esamus ir kurti naujus akademinius tinklus, skatinti dialogą tarp akademinių, viešųjų institucijų, privataus sektoriaus ir pilietinių visuomeninių organizacijų apie pastarojo meto pasaulines ir regionines tendencijas žemės ūkio-maisto sektoriuje.

Organizatoriai- Pietų Sarajevo universiteto Agronomijos fakultetas (Bosnija ir Hercegovina) su partneriais, tarp jų ir Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Kvietimas 

V tarptautinė konferencija

„Aukštojo mokslo institucijų vaidmuo modernioje verslo aplinkoje“

2018 m. lapkričio 7-9 d., Ekonomikos fakultetas, Brcko, Studentska 11, 76 100, Bosnija ir Hercegovina

Tikslas- pasidalinti mokslinių tyrimų rezultatais apie aukštojo mokslo institucijų vaidmenį modernioje verslo aplinkoje.

Organizatoriai- Ekonomikos fakultetas Brčko (Bosnija ir Hercegovina) su partneriais, tarp jų ir Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas

http://konferencija.efbrcko.ba/ICFE-BD%20eng/index.html

IV tarptautinė mokslinė konferencija:

„Mokslas ir praktika organizacijos sėkmės veiksnių paieškoje: iššūkiai vadybos ir logistikos srityje“

2018 m. rugsėjo 24-25 d.  Ekonomikos ir teisės mokslų fakultetas, Siedlcės gamtos ir humanitarinių mokslų universitetas

Tikslas- Išdiskutuoti  dabartinio valdymo ir logistikos
problemas; susisteminti žinias, reikalingas organizacijos sėkmei sukurti; pasidalinti gerąja patirtimi vadybos ir logistikos srityse. 

Organizatoriai – Ekonomikos ir teisės mokslų fakultetas (Lenkija) su partneriais, tarp jų ir Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas.

Informacija apie konferenciją

KONFERENCIJOS

Studentų mokslinė konferencija „Jaunasis mokslininkas 2018“

Students scientific conference “Young Scientist 2018

2018m. balandžio 19 d. 

Tikslas- Aptarti studentų mokslinių tyrimų rezultatus socialinių, žemės ūkio, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse

Organizatorius – Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Kontaktai: Prof. dr. Astrida Miceikienė
tel. (8 37) 752 257
El. p. astrida.miceikiene@asu.lt

 Studentų mokslinė konferencija „Moderni vadyba – kultūros politikos dalis“

Students scientific conference “MODERN MANAGEMENT – CULTURAL POLICY”

2018-03-15, ASU

Tikslas – Aptarti vadybinių tyrimų ir jų teorinio – praktinio taikymo reikšmę dinamiškoje aplinkoje

Organizatorius– Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas

Kontaktai: Doc. dr. Marcinkevičiūtė Lina, tel.: 8 618 64522 lina.marcinkeviciute@asu.lt

SEMINARAI, MINĖJIMAI IR KITI RENGINIAI

Mokslinis seminaras „Ekonomikos ir vadybos fakulteto 2017 metų mokslinių tyrimų rezultatai“

Scientific seminar „Economics and management faculty: re-search & results 2017“

2018 -02-08, ASU

 

Renginio tikslas – Pristatyti EVF mokslinių tyrimų rezultatus

Organizatorius – ASU, EVF

Kontaktai: Prof. dr. Astrida Miceikienė
tel. (8 37) 752 257
El. p. astrida.miceikiene@asu.lt

Seminaras „Kokybė kaimui: visavertės gyvensenos formavimas“

(Quality for the countryside: the formation of a full-fledged lifestyle)

2018-02-23, ASU

 

Renginio tikslas – Pristatyti mokslinių tyrimų rezultatus apie gyvenimo kokybę kaime

Organizatorius –Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas

Kontaktai: Doc. dr.  Vytautas Pilipavičius

Tel:+37037752214,+37061615928 vpilipavicius@gmail.com

Seminaras „Lietuvos studijos: problemos ir perspektyvos“

(Lithuanian Studies: Problems and Perspectives)

2018-05-18, ASU

Renginio tikslas – Pristatyti mokslinį požiūrį į studijų kokybę Lietuvoje

Organizatorius – Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas

Kontaktai: Doc. dr. Vytautas Pilipavičius
Vytautas.pilipavicius@asu.lt Tel. Nr.
8 37 752 214

 26-asis Šiaurės šalių žemės ūkio mokslo federacijos kongresas: Žemės ūkis artimiausius 100 metų 

26th Congress of Nordic Association of Agricultural Science (NJF): Agriculture for the Next 100 Years

2018 m. birželio 27 – 29 d., Asu

 Renginio tikslas- kongresas skirtas pristatyti naujausius tyrimų rezultatus ir keistis idėjomis apie naujus tyrimus ar pažangių tyrimų metodų taikymą įvairiuose žemės ūkio, biomedicinos, technologijų ir socialinių mokslų srityse, įskaitant tarpdisciplininius bioekonomikos, ekosistemų, tvaraus žemės ūkio ir kaimo plėtros tyrimus

Organizatorius-  Šiaurės žemės ūkio tyrėjų Lietuvos nacionalinė draugija (NJF-LT)

Kontaktai: Linas Stabingis, tel. 8-686-23424, el.paštas info@njfcongress26.eu

 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt

Fakultetai