Kryptys

MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas

Darnus bioekonomikos vystymasis

 • Bioekonomikos politikos modeliavimas
 • Darnus biomasės tiekimo grandinių vystymasis ir konkurencingumas
 • Ekologinis efektyvumas ir ekologinis veiksmingumas žemės ūkyje
 • Biomasės gamybos išorės efektų apskaita ir vertinimas

Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas

Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos verslo organizacijų vystymas

 • Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos verslo organizacijų strateginis vystymas
 • Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos produktų marketingas ir logistika
 • Verslo procesų ir išteklių darnus vystymas žemės ūkio ir kitose bioekonomikos verslo organizacijose

Kaimiškų vietovių integruotas vystymasis

 • Pažangių kaimų vystymo strategijos
 • Kaimo socialinės infrastruktūros valdymo inovacijos sprendžiant gerovės visuomenės problemas
 • Socialinio verslo vystymas kaimiškose vietovėse
 • Žemės ūkio ir kaimo plėtros institucijų administravimo sistemos tobulinimas

 

 

 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

 • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
 • Tel. (837) 75 22 57
 • El. paštas: evf@asu.lt

Fakultetai