Kryptys

MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas

1. Bioekonomikos ir jos sektorių plėtra

1.1. Bioekonomikos konceptualizavimas ir plėtros politika, veiksniai, rezultatyvumas bei poveikis

1.2. Darnumas žemės ūkyje ir maisto, pluošto bei bioenergijos tiekimo grandinėse

1.3.  Žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumas

2. Apskaitos ir audito inovacijos globalizacijos ir šiuolaikinės vadybos kontekste (Prof. dr. N. Stončiuvienė, neringa.stonciuviene@asu.lt)

3. Inovatyvių finansinių sprendimų modeliavimas (Prof. dr. V. Aleknevičienė)

– Rizikos valdymas užtikrinant organizacijų finansų ir finansų rinkų tvarumą (prof. dr. V. Aleknevičienė, vilija.alekneviciene@asu.lt)

– Finansinė parama, apmokestinimas ir ūkių ekonominis gyvybingumas (prof. dr. V. Aleknevičienė, vilija.alekneviciene@asu.lt)

– Aplinkosauginiai finansiniai instrumentai ir jų poveikis aplinkos taršai ir socialinei politikai (prof. dr. V. Aleknevičienė, vilija.alekneviciene@asu.lt)

– Inovatyvūs efektyvaus viešųjų finansų valdymo instrumentai (prof. dr. V. Aleknevičienė, vilija.alekneviciene@asu.lt)

Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas

1. Žemės ūkio ir kaimo verslų inovatyvi vadyba (Prof. dr. A. Gargasas, Prof. dr. J. Čaplikas)

– Žemės ūkio verslo organizacijų konkurencinių jėgų stiprinimas organizacinėmis priemonėmis (dr. J. Čaplikas, jonas.caplikas@asu.lt)

– Žemės ūkio ir kaimo verslų socialinės ir vadybinės inovacijos (dr.A. Raupelienė, asta.raupeliene@asu.lt)

– Logistikos sistemų vadyba darnios plėtros sąlygomis (dr.A. Gargasas, audrius.gargasas@asu.lt)

2. Kaimiškų vietovių integruotas vystymasis lokalumo ir globalumo kontekste (Prof. dr. V. Atkočiūnienė)

– Kaimo socialinės infrastruktūros vystymosi valdymo inovacijos (dr. G. Vaznonienė, gintare.vaznoniene@asu.lt)

– Darnių sąveikų tarp individo, bendruomenės ir valdžios stiprinimas sprendžiant gerovės visuomenės problemas kaimiškose vietovėse (dr. I. Kiaušienė, ilona.kiausiene@asu.lt)

3. Žemės ūkio ir kaimo plėtros administravimo sistemos valdymas darnumo požiūriu (Doc. dr. L. Marcinkevičiūtė)

– Viešojo sektoriaus darbuotojų darbo efektyvumo ir motyvavimo sistemos tobulinimas (dr. L. Marcinkevičiūtė, lina.marcinkeviciute@asu.lt)

– Žemės ūkio ir kaimo plėtros institucijų administravimo tobulinimas (dr. J. Žukovskis, jan.zukovskis@asu.lt)

 

 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt

Fakultetai