Kryptys

MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas

1. Darnumas ir konkurencingumas žemės ūkyje bei maisto ir pluošto grandinėse (Prof. dr. V. Vitunskienė)

– Agroekosistemų veikla/rezultatyvumas darnumo ir konkurencingumo požiūriu (prof. dr. V. Vitunskienė, vlada.vitunskiene@asu.lt)

– Žiedinės ekonomikos vystymosi veiksniai, efektai ir inovacijos (prof. dr. V. Vitunskienė, vlada.vitunskiene@asu.lt)

– Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos bei konkurencija (prof. dr. V. Vitunskienė, vlada.vitunskiene@asu.lt)

2. Apskaitos ir audito inovacijos globalizacijos ir šiuolaikinės vadybos kontekste (Prof. dr. N. Stončiuvienė, neringa.stonciuviene@asu.lt)

3. Inovatyvių finansinių sprendimų modeliavimas (Prof. dr. V. Aleknevičienė)

– Rizikos valdymas užtikrinant organizacijų finansų ir finansų rinkų tvarumą (prof. dr. V. Aleknevičienė, vilija.alekneviciene@asu.lt)

– Finansinė parama, apmokestinimas ir ūkių ekonominis gyvybingumas (prof. dr. V. Aleknevičienė, vilija.alekneviciene@asu.lt)

– Aplinkosauginiai finansiniai instrumentai ir jų poveikis aplinkos taršai ir socialinei politikai (prof. dr. V. Aleknevičienė, vilija.alekneviciene@asu.lt)

– Inovatyvūs efektyvaus viešųjų finansų valdymo instrumentai (prof. dr. V. Aleknevičienė, vilija.alekneviciene@asu.lt)

Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas

1. Žemės ūkio ir kaimo verslų inovatyvi vadyba (Prof. dr. A. Gargasas, Prof. dr. J. Čaplikas)

– Žemės ūkio verslo organizacijų konkurencinių jėgų stiprinimas organizacinėmis priemonėmis (dr. J. Čaplikas, jonas.caplikas@asu.lt)

– Žemės ūkio ir kaimo verslų socialinės ir vadybinės inovacijos (dr.A. Raupelienė, asta.raupeliene@asu.lt)

– Logistikos sistemų vadyba darnios plėtros sąlygomis (dr.A. Gargasas, audrius.gargasas@asu.lt)

2. Kaimiškų vietovių integruotas vystymasis lokalumo ir globalumo kontekste (Prof. dr. V. Atkočiūnienė)

– Kaimo socialinės infrastruktūros vystymosi valdymo inovacijos (dr. G. Vaznonienė, gintare.vaznoniene@asu.lt)

– Darnių sąveikų tarp individo, bendruomenės ir valdžios stiprinimas sprendžiant gerovės visuomenės problemas kaimiškose vietovėse (dr. I. Kiaušienė, ilona.kiausiene@asu.lt)

3. Žemės ūkio ir kaimo plėtros administravimo sistemos valdymas darnumo požiūriu (Doc. dr. L. Marcinkevičiūtė)

– Viešojo sektoriaus darbuotojų darbo efektyvumo ir motyvavimo sistemos tobulinimas (dr. L. Marcinkevičiūtė, lina.marcinkeviciute@asu.lt)

– Žemės ūkio ir kaimo plėtros institucijų administravimo tobulinimas (dr. J. Žukovskis, jan.zukovskis@asu.lt)

 

 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt

ASU Ekonomikos ir Vadybos fakultete studijuoti verta!

Rinkis studijas ASU Ekonomikos ir vadybos fakultete

Fakultetai