Metodikų parengimas

Kaimo socialinės infrastruktūros būklės vertinimo metodika prof. dr. Vilma Atkočiūnienė Siekiant užtikrinti kaimo gyventojų gerovę ir teritorinę sanglaudą turi būti atliekamas kaimo socialinės infrastruktūros būklės vertinimas. Nėra tipinės vertinimo metodikos. Bus išanalizuoti kaimo socialinės infrastruktūros vystymą lemiantys veiksniai bei jų ryšiai su kaimo gyventojų gyvenimo sąlygomis, parengta kaimo socialinės infrastruktūros būklės vertinimo naudojant kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus metodika.
Kaimo bendruomenių poreikių tyrimo metodika
  1. Stasė Navasaitienė
Bendrumenių poreikių tyrimo metodikos rengimas, poreikių identifikavimas ir rezultatų taikymas planuojant kaimo bendruomeninių organizacijų veiklą.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt