Kryptys

 Apskaitos ir finansų sistemos

 • Apskaitos inovacijos ekonominių pokyčių kontkste
 • Inovatyvių finansinių sprendimų modeliavimas
 • Poveikis plagiato politikai Europos aukštojo mokslo institucijose

 Konkurencingumas ir vystymosi darnumas maisto ir pluošto grandinėse

 • Agrarinės politikos efektų žemės ūkyje vertinimas
 • Žaliosios ekonomikos principų integravimas į žemės ūkio bei ekonomikos vystymąsį
 • Žemės ūkio ir maisto produktų rinkų vystymasis regionizacijos sąlygomis

Pagal kryptį „Kaimiškų vietovių integruotas vystymas“

 • Tema: Kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimo modeliavimas (vadovė prof. dr. Vilma Atkočiūnienė)
 • Tema: Integruotas žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimų modeliavimas žemės, maisto ir miškų ūkyje (vadovė prof. dr. Asta Raupelienė)

Pagal kryptį „Kaimo verslų ir jų infrastruktūros organizacijų vadyba“

 • Tema: Žemės ūkio ir kaimo verslų inovacijos bei socialinė atsakomybė (vadovas prof. dr. Audrius Gargasas)
 • Tema: Žemės ūkio verslo organizacijų strateginio vystymo ypatumai (vadovas prof. dr. Jonas Čaplikas)

Pagal kryptį „Mokslinės pažangos rezultatų rinkodarinis ir ekonominis pagrindimas“

 • Tema: Rinkodaros veiklos modeliavimas dinamiškos rinkos sąlygomis ( vadovė doc. dr. Vilma Tamulienė)

Pagal kryptį „Žemės ūkio ir kaimo plėtros viešojo administravimo sistemos“

 • Tema: ES bendrosios žemės ūkio politikos institucionalizacija Lietuvoje ( vadovas doc. dr. Jan Žukovskis)

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

 • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
 • Tel. (837) 75 22 57
 • El. paštas: evf@asu.lt