Doktorantūra

Doktorantai

Vardas, Pavardė Temos pavadinimas Disertacijos vadovas
Asta Bendoraitytė Biodegalų skatinimo politikos įtakos žemės ūkio ir maisto produktų rinkoms vertinimas Prof. dr. (HP) V. Aleknevičienė
Aušra Butvilaitė Aplinkosauginių mokesčių vertinimas darnaus vystymosi kontekste prof. dr. A. Miceikienė
Reda Daukšienė Kaimo kultūrinio paveldo produktų gamybos ir vartojimo poveikio ekonomikai vertinimas Prof. dr. (HP) V. Aleknevičienė
Virginija Kargytė Universitetinių studijų finansavimo modelio poveikis darbo rinkai Prof. dr. (HP) V. Aleknevičienė
Lina Lauraitienė Pridėtinės vertės kūrimo trumpose maisto tiekimo grandinėse veiksniai Prof. dr. (HP) V. Vitunskienė
Edvardas Makšeckas Žemdirbių neformaliojo mokymo poveikis žemės ūkio konkurencingumui Prof. dr. (HP) V. Vitunskienė
Lina Paliulienė Turto įkainojimo įtakos žemės ūkio subjektų finansinei būklei vertinimas Prof. dr. D. Zinkevičienė
Erika Besusparienė Optimalios ūkininkų apmokestinimo sistemos modeliavimas Prof. dr. A. Miceikienė
Algirdas Justinas Staugaitis Spekuliacijų žaliavų rinkose poveikis žemės ūkio produktų kainoms Doc. dr. B. Vaznonis

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt

ASU Ekonomikos ir Vadybos fakultete studijuoti verta!

Rinkis studijas ASU Ekonomikos ir vadybos fakultete

Fakultetai