Doktorantūra

Doktorantai

Vardas, Pavardė Temos pavadinimas Disertacijos vadovas
Asta Bendoraitytė Biodegalų skatinimo politikos įtakos žemės ūkio ir maisto produktų rinkoms vertinimas Prof. dr. (HP) V. Aleknevičienė
Aušra Nausėdienė Žemės ūkio sektoriaus aplinkos mokesčių poveikio aplinkai vertinimas prof. dr. A. Miceikienė
Reda Daukšienė Kaimo kultūrinio paveldo produktų gamybos ir vartojimo poveikio ekonomikai vertinimas Prof. dr. (HP) V. Aleknevičienė
Virginija Kargytė Universitetinių studijų finansavimo modelio poveikis darbo rinkai Prof. dr. (HP) V. Aleknevičienė
Lina Lauraitienė Ekologiškai tvaraus augimo žemės ūkyje vertinimas Prof. dr. (HP) V. Vitunskienė
Erika Besusparienė Optimalios ūkininkų apmokestinimo sistemos modeliavimas Prof. dr. A. Miceikienė
Algirdas Justinas Staugaitis Spekuliacijų žaliavų rinkose poveikis žemės ūkio produktų kainoms Doc. dr. B. Vaznonis
Silva Katutytė Finansinės apskaitos harmonizavimo ES šalyse įtakos finansinių ataskaitų kokybei ir investicijų efektyvumui vertinimas Prof. dr. D. Zinkevičienė
Laima Skauronė Kaimiškųjų savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo galimybių modeliavimas prof. dr. A. Miceikienė

 

 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt