Trumpa istorija

Ekonomikos studijų pradžia mūsų universitete sietina su 1924 m., kai Dotnuvoje Žemės ūkio akademijos studentams pradėtas dėstyti žemės ūkio ekonomikos dalykas. 1928 m. Agronomijos fakultete buvo įkurta Žemės ūkio ekonomikos sekcija. Studentai, baigę studijas šioje sekcijoje, įgydavo agronomo-ekonomisto kvalifikaciją.

Karo pabaigoje didžioji šių katedrų dėstytojų dalis pasitraukė į vakarus. Atkurtoje Lietuvos žemės ūkio akademijoje visus agrosocialinius mokslus dėstė Socialistinio žemės ūkio organizavimo katedros, kuriai vadovavo doc. M. Mickis, dėstytojai.

Žemės ūkio ekonomikos ir gamybos organizavimo fakultetas Akademijoje buvo įkurtas 1948 m., tačiau savo veiklą pradėjo 1949 m. pavasarį, kai 32 Agronomijos fakulteto pirmo kurso studentai buvo perkelti į naujai įsteigtą fakultetą mokytis antrą semestrą. Šiam fakultetui buvo priskirtos Socialistinio žemės ūkio organizavimo bei Politinės ekonomijos (įsteigtos 1947m.) katedros.

Vėliau fakultetas buvo pavadintas Žemės ūkio ekonomikos fakultetu, o 1970 metų pabaigoje – Ekonomikos fakultetu. Dabartinis – Ekonomikos ir vadybos fakulteto – pavadinimas buvo suteiktas 2001 m.

Įkūrus fakultetą, dieniniame skyriuje buvo rengiami agronomai-ekonomistai, o nuo 1958 m. – ir buhalteriai ekonomistai. 1958 m. įkurtas neakivaizdinis skyrius.

Pirmuoju fakulteto dekanu buvo paskirtas doc. Kazimieras Jasiūnas, vadovavęs 1949–1950 ir 1957–1971 m. Nuo 1971 iki 1990 m. fakultetui vadovavo prof. dr. Jonas Vainauskas, 1990–2000 m. – doc. dr. Milda Genienė, 2000–2005 m. – prof. dr. Jonas Čaplikas. 2005 – 2012 m.  – prof. dr. Neringa Stončiuvienė. Nuo 2012 m. fakultetui vadovauja prof. dr. Astrida Miceikienė.

Studijų pertvarka fakultete prasidėjo 1990 m., iš esmės jos reorganizuotos 1993–1994 mokslo metais, išskirtos pagrindinių universitetinių ir magistrantūros studijų pakopos bei patvirtintos naujos studijų programos. 1993–1994 m. m. priimti pirmieji studentai į naują Kaimo plėtros ir sociologijos studijų programą, vėliau pavadintą Kaimo plėtros ir administravimo studijų programa.   Tais pačiais metais pirmieji fakulteto absolventai pradėjo studijuoti magistrantūroje. Nuo 1999 m. rugsėjo 1 d. fakultete pradėti rengti žemės ūkio verslo vadybos specialistai.
Šiuo metu fakultete galima studijuoti: Taikomąją ekonomiką ir verslo analizę, Žemės ūkio verslo vadybą, Apskaitą ir finansus, Kaimo plėtros administravimą, Logistiką ir prekybą, Kultūros ir turizmo vadybą.

 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt