Dekanės žodis

Gerbiamieji,

Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas savo veiklą skaičiuoja jau septintą dešimtmetį. Puoselėdami per dešimtmečius susiformavusias Fakulteto vertybes ir patirtį, stengiamės jomis remtis ugdydami studentus, perduoti patirtį ir įdiegti moralines vertybes būsimiesiems žemės ūkio verslo ir kaimo plėtros lyderiams.

Fakulteto mokslininkai atlieka žemės ūkio verslo pažangai bei kaimo plėtrai būtinus mokslinius tyrimus. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie inovacijų diegimo žemės ūkyje ir kaimo plėtroje. Todėl fakulteto misija – kurti ir skleisti ekonomikos ir vadybos bei susijusių mokslo krypčių žinias, siekiant ekonominės, socialinės ir kultūrinės pažangos, darnaus vystymosi bei gyvenimo kokybės.

Savo stiprybe laikome ne tik gilias tradicijas, bet ir šiuolaikišką požiūrį į studijas bei mokslą, tamprų ryšį su socialiniais partneriais. Nuolat bendradarbiaudami su socialiniais partneriais atnaujiname studijų programas, įgyvendiname naujas mokslo idėjas, bendrus projektus.

Fakultetas didžiuojasi savo dėstytojais ir mokslininkais. Tai nuoširdūs, lojalūs Fakultetui, aukštos kvalifikacijos bei kilnių moralinių vertybių darbuotojai. Studentai vertina dėstytojus ne tik už gebėjimą profesionaliai perteikti žinias, bet ir už nuoširdų bendravimą, atsidavimą savo darbui, sukurtą bendruomenišką atmosferą.

Džiaugiamės puikiais, kūrybingais, darbščiais ir labai nuoširdžiais studentais. Jie yra ne tik pažangūs studentai, bet ir aktyvūs visuomenininkai, meninių kolektyvų dalyviai, puoselėjantys ir saugantys Lietuvos tradicijas, kartu gebantys kurti modernią visuomenę jaunuoliai.

Fakulteto absolventai sėkmingai kuria savo verslą, užima aukštas pareigas verslo įmonėse ir viešojo sektoriaus organizacijose, valdžios institucijose. Didžiuojamės jais.

Esame dinamiškas, atviras iššūkiams ir pokyčiams fakultetas, taikantis geriausią patirtį, plėtojantis tarptautiškumą, tarnaujantis savo kraštui ir žmonėms, siekiantis visos akademinės bendruomenės tobulėjimo.

Ekonomikos ir vadybos fakultete įgytas išsilavinimas – kiekvieno sėkmės garantas.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt