Dabarties charakteristika

Šiuo metu fakultete vykdomos Žemės ūkio ekonomikos, Apskaitos ir finansų, Žemės ūkio verslo vadybos, Kaimo plėtros administravimo, Kaimo plėtros vadybos, Logistikos ir prekybos I pakopos (bakalauro) bei Žemės ūkio ekonomikos, Apskaitos ir finansų, Žemės ūkio verslo vadybos, Kaimo plėtros administravimo II pakopos (magistrantūros) studijų programos. I pakopos studijų programų absolventai įgyja Taikomosios ekonomikos, Apskaitos ir finansų, Vadybos, Verslo bei Viešojo administravimo bakalauro kvalifikaciją. II pakopos studijų absolventai įgyja Taikomosios ekonomikos, Finansų, Vadybos, Viešojo administravimo magistro kvalifikaciją. Pagal organizavimo formą bakalauro ir magistratūros studijos yra nuolatinės ir ištęstinės.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt

Fakultetai