Dabarties charakteristika

Fakulteto misija

Kurti ir skleisti ekonomikos ir vadybos bei susijusių mokslo krypčių žinias, siekiant darnaus bioekonomikos ir kaimo vietovių vystymo, socialinės ir ekonominės pažangos.

Fakulteto vizija

Atviras iššūkiams ir pokyčiams, taikantis geriausią pasaulio universitetų patirtį, plėtojantis tarptautiškumą, tarnaujantis savajam kraštui, siekiantis nuolatinio tobulėjimo bei lyderystės bioekonomikos ir kaimo vietovių darnaus vystymo tyrimuose bei studijose.

                Šiuo metu fakultete vykdomos Žemės ūkio ekonomikos, Apskaitos ir finansų, Žemės ūkio verslo vadybos, Kaimo plėtros administravimo, Kaimo plėtros vadybos, Logistikos ir prekybos I pakopos (bakalauro) bei Žemės ūkio ekonomikos, Apskaitos ir finansų, Žemės ūkio verslo vadybos, Kaimo plėtros administravimo II pakopos (magistrantūros) studijų programos. I pakopos studijų programų absolventai įgyja Taikomosios ekonomikos, Apskaitos ir finansų, Vadybos, Verslo bei Viešojo administravimo bakalauro kvalifikaciją. II pakopos studijų absolventai įgyja Taikomosios ekonomikos, Finansų, Vadybos, Viešojo administravimo magistro kvalifikaciją. Pagal organizavimo formą bakalauro ir magistratūros studijos yra nuolatinės ir ištęstinės.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

  • Universiteto g.10, 428 kab. 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel. (837) 75 22 57
  • El. paštas: evf@asu.lt