Modernios koncepcijos ir vadybos metodai tarptautinė konferencija pritraukusi ir ASU atstovus

2016-12-19

2016 m. gruodžio 7-9 d. gausus būrys mokslininkų ir doktorantų iš Ekonomikos ir vadybos fakulteto, Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto vyko į šeštąją tarptautinę mokslinę konferenciją Varšuvoje „Modernios koncepcijos ir vadybos metodai“. Konferencija buvo skirta AGILĖ metodą taikančių organizacijų ir veikiančių įvairių, karinio, viešojo, socialinio ir verslo sektorių kintančioje aplinkoje. Konferencijoje dalyvavo itin daug, iš įvairių mokslo krypčių ir šakų mokslo, praktikos ir studijų atstovų. Mokslininkai, praktikai skaitė pranešimus įvairiomis vadybos temomis: nuo karinėje pramonėje taikomų vadybos inovacijų iki kaimo plėtros vadybos inovacijų. Intensyvus darbas vyko dvi dienas, buvo organizuojamos 4  plenarinės, 8 praktinės, 2 praktinių diskusijų sesijos ir mokslinis doktorantų seminaras.  Konferencija sulaukė itin didelio dėmesio: dalyvavo apie 120 mokslininkų, didelis būrys Karo technologijų universiteto Varšuvoje studentų.  Konferencijoje buvo pateikta daugiau kaip 50 pranešimų. ASU atstovai perskaitė 7 mokslinius pranešimus.

Aleksandro Stulginskio universitetą atstovavo Prof. dr. Jan Žukovskis ir doktorantė Aistė Ragauskaitė, prof. dr. Vilma Atkočiūnienė ir doktorantė Eglė Štareikė, lektorė Rasa Merkienė, dr. Dalia Perkumienė bei doc. dr. Jolita Greblikaitė. Visi dalyviai skaitė pranešimus bei pateikė straipsnius į konferencijos leidinį. Prof dr. Jan Žukovskis skaitė pranešimą plenarinėje sesijoje apie partnerystę tarp viešojo ir privataus sektoriaus, doktorantė Aistė Ragauskaitė pristatė kaimo plėtros administravimo institucijų sistemos tyrimą, prof. dr. Vilma Atkočiūnienė pristatė veiksnių sistemą, kuri turėjo įtakos Lietuvos ūkių atsparumui per paskutinius 20 metų, pakvietė konferencijos dalyvius  atvykti į tarptautinę mokslinę konferenciją Aleksandro Stulginskio universitete „Kaimo plėtra 2017“, lapkričio 23-24 dieną  2017 m.. Doktorantė Eglė Štareikė savo pranešime išskyrė partnerystės organizacinio mechanizmo veikimo valdant kaimo vietovių pokyčius ypatumus. Lektorė Rasa Merkienė akcentavo konsultanto ir kliento santykį turizmo sektoriuje. Dr. Dalia Perkuminienė pristatė savo tyrimų teisinius aspektus, o doc. dr. Jolita Greblikaitė pristatė šeimos ūkių būklę Lietuvoje.

Konferencijos pertraukų metu buvo užmegzti naudingi ryšiai su Lenkijos, Rumunijos,  JAV, Ukrainos universitetų mokslininkais, sutarta dėl bendrų straipsnių ir mokslinių tyrimų. Kitų šalių mokslininkai pakviesti dalyvauti 2017 m. konferencijoje vykstančioje ASU „Kaimo plėtra 2017”.

Komentuok


Fakultetai