Sumaniai, kūrybiškai apie autorių teises su Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos moksleiviais

2016-12-15

2016 metų gruodžio 2 dieną „ASU SUMANI  AUTORIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ APSAUGOS LABORATORIJA“ lankėsi Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje, kur moksleiviai buvo supažindinti su autorių ir atlikėjų teisių apsauga bei problemomis Lietuvoje. Antroje užsiėmimų  dalyje gimnazistai kūrė socialinę reklamą. Moksleiviai noriai dalyvavo diskusijose ir kūrybinėse dirbtuvėse kartu su lektorėmis Jolanta Vilkevičiūte ir Eugenija Motikaite.

Žingeidūs gimnazistai aktyviai domėjosi, kas gali būti autoriumi ir atlikėju? Kas yra kūrinys? Kiek laiko saugomos autorių teisės? Kas yra autorių teisių objektai? Kokiais teisės aktais yra saugomos autorių ir atlikėjų teisės? Jiems taip pat buvo įdomu sužinoti ar autoriumi gali būti gyvūnas arba kompiuteris, nupiešę paveikslą?

Lektorė J.Vilkevičiūtė moksleiviams paaiškino, kad pagal Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymą, autoriumi laikomas  kūrinį sukūręs fizinis asmuo. Tai gali būti ir mažametis vaikas, ir moksleivis, ir garbus senolis nepriklausomai nuo amžiaus bei turimo meninio išsilavinimo. Autorius – tai asmuo, sukūręs literatūros, meno ar mokslo kūrinį nepaisant jo meninės vertės, išraiškos būdo ar formos. Pagal Lietuvos teisės aktus autoriumi yra laikomas tik žmogus. Autorių teisių objektais gali būti  knygos, brošiūros, straipsniai, dienoraščiai ir kiti literatūros kūriniai, taip pat kompiuterių programos; kalbos, paskaitos, pamokslai;  dramos, muzikiniai dramos, pantomimos, choreografijos ir kiti scenoje atlikti skirti kūriniai bei režisuoti spektakliai; skulptūros, tapybos bei grafikos kūriniai. Išsamų autorių teisių objektų sąrašą galima rasti LR ATGTĮ 4 straipsnyje.

Moksleivius taip domino klausimas kas yra atlikėjai? Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos įstatymas atlikėjus apibrėžia kaip  –  aktorius, dainininkus, muzikantus, šokėjus ar kitus asmenis, vaidinančius, dainuojančius, skaitančius, deklamuojančius bei  kitaip atliekančius literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius.

Moksleiviams taip pat buvo išdalinta  informacinė medžiaga, kurioje jie galėjo atrasti atsakymus ir į kitus jiems rūpimus klausimus.

Diena Simono Gaudėšiaus gimnazijoje prabėgo labai greitai ir turiningai. Lektorės dėkingos mokyklos administracijai, mokytojams  ir ypatingai moksleiviams už šiltą ir  nuoširdų bendravimą bei priėmimą. Tad sakome iki kitų malonių susitikimų!

Aleksandro Stulginskio Universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas 2016/2017  studijų metais vykdo LR Kultūros ministerijos administruojamą Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos projektą „ASU sumani autorių ir gretutinių teisių apsaugos laboratorija“. Kiti susitikimai taip pat bus organizuojami Lietuvos mokyklose ir kaimo bendruomenėse. Projekto tikslas – ugdyti pagarbą autorių ir gretutinių teisių apsaugai. Pagrindinis uždavinys – skatinti  diskusijas, pravesti interaktyvias paskaitas – kūrybines dirbtuves bei šviesti visuomenę  kūrėjų teisių apsaugos klausimais.

img_2210 img_2211 img_2212 img_2223

Komentuok


Fakultetai