KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SEMINARAS „PROFESIJOS PEDAGOGŲ VEIKLOS TURINYS IR JO KAITA“

2016-12-06

 KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SEMINARAS

 „PROFESIJOS PEDAGOGŲ VEIKLOS TURINYS IR JO KAITA“

KVIETIMAS

Aleksandro Stulginskio universiteto EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS bei KULTŪRINĖS KOMUNIKACIJOS IR EDUKACIJOS CENTRAS kviečia Jus dalyvauti  seminare „Profesijos pedagogų veiklos turinys ir jo kaita“, kurio metu bus pristatomi profesijos pedagogų veiklos lauko mokslinių tyrimų  rezultatai, inovacijos ekonomikoje ir vadyboje.

Iš anksto užsiregistravusiems ir seminare dalyvavusiems asmenims bus išduodami 8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Seminaras nemokamas.

PROGRAMA

2016 m. gruodžio 14 d.

Aleksandro Stulginskio universitetas, III rūmai 604 aud.

Universiteto g. 10, Akademija, Kauno rajonas

 

9.00 – 9.30 Seminaro dalyvių registracija

9.30 – 9.45 Ekonomikos ir vadybos fakulteto  mokslinės veiklos ir studijų pristatymas.

9.45- 11.00 Mokslinių pranešimų pristatymas

Pranešimas „Profesijos pedagogų veiklos turinio aspektai: metodologinių krypčių, mokymo/si kokybės, kvalifikacijos kėlimo, profesinio identiteto“, prof. (HP) dr. Sigitas Daukilas, Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centras

Pranešimas „ Profesijos pedagogų kvalifikacijos kėlimo strategijos“, doc. dr. Rita Mičiulienė, Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centr

Pranešimas „Profesijos pedagogų profesinis identitetas“, doc. dr. Kristina Kovalčikienė, Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centras

11.00 – 12.00         Pietų pertrauka

12.00 – 15.00         Seminarai

604 aud. Seminaras „Mokymo/si kokybės veiksniai profesinėje mokykloje“ (pranešėjai: prof. (HP) dr. Sigitas Daukilas; doc. dr. Rita Mičiulienė, Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centras, Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra)

618 aud Seminaras „Socialiniai ir aplinkos iššūkiai Lietuvos ekonomikai“ (pranešėjas: prof. dr. Vlada Vitunskienė, Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas)

610 aud. Seminaras „Lyderystės kompetencija: bendruomeniškumo ugdymas      ir socialinių tinklų kūrimas“ (pranešėjas: prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas)

15.00 – 16.00       Seminaro rezultatų apibendrinimas, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų įteikimas

Seminaro organizatorius:

ASU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

ASU Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centras

Papildomą informaciją dėl dalyvavimo seminare teikia:

Gražina Liudvinavičė, 8 (37) 752 249 arba mob. tel. 8 (629) 47280

Kviečiame registruotis el. paštu: grazina.liudvinavice@asu.lt arba

Elektroninė registracija: https://goo.gl/forms/YWPe8w0keOJOSsYN2

PROGRAMA

Komentuok


Fakultetai