Studentų mokslinė konferencija „Jaunasis mokslininkas 2017“

2016-12-05

logo

KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ

8.00 – 8.30 – REGISTRACIJA
8.30 – 8.50 – KONFERENCIJOS ATIDARYMAS
9.00 – 13.00 – POSĖDŽIAI ŠIOSE SEKCIJOSE:

  • ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKA
  • KAIMO PLĖTROS ADMINISTRAVIMAS
  • APSKAITA, AUDITAS IR FINANSAI
  • ŽEMĖS ŪKIO VERSLO VADYBA
  • VERSLO LOGISTIKA
  • PROFESINIO UGDYMO PEDAGOGIKA IR PSICHOLOGIJA

13.45 – 14.00 – REGISTRACIJA Į PLENARINĮ POSĖDĮ
14.00 – 16.30 – PLENARINIS POSĖDIS

Plenariniame posėdyje bus skaitomi geriausi biomedicinos, inžinerijos ir socialinių mokslų sričių pranešimai bei apdovanojami geriausių pranešimų sekcijose autoriai.
Detali konferencijos programa bus sudaryta iš konferencijos dalyvių gavus tinkamai parengtus straipsnius.

Ekonomikos ir vadybos fakulteto kuruojamų sekcijų organizacinio komiteto pirmininkė –prof. dr. Asta Raupelienė.
Asmuo kontaktams – Aldona Zykutė.
Adresas: Universiteto g. 10 – 520A, Akademija, Kauno r.
El. paštas: jmokslininkas.evf@asu.lt
Tel. (8-37) 752 249

Konferencijos straipsnių rinkinį numatoma išleisti kompiuterinėse laikmenose.
Straipsnius prašome parengti pagal reikalavimus (straipsnio pavyzdys pridedamas).
Kartu su straipsniu prašome pateikti ir mokslinio darbo vadovo atsiliepimą.
Be vadovo atsiliepimo, neatitinkantys formaliųjų straipsnio parengimo reikalavimų ar pavėluotai pateikti straipsniai priimami nebus.

Užpildytą dalyvio anketą prašome siųsti fakulteto kontaktiniam asmeniui el. paštu iki 2017 m. vasario 28 d.

Parengtą straipsnį, elektroninę straipsnio versiją ir vadovo atsiliepimą prašome pateikti fakulteto kontaktiniam asmeniui el. paštu ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 27 d.

Konferencijos dalyvių anketa

Konferencijos skelbimas

Pavyzdinis straipsnis

Komentuok


Fakultetai