Vystomos bendradarbiavimo galimybės su Vokietijos aukštojo mokslo institucija

2018-11-21
132

Lapkričio 15 d. Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto iniciatyva įvyko susitikimas su Landshut aukštosios mokyklos (Vokietija) atstovais dėl bendradarbiavimo galimybių studijų mainų plėtojimo, mokslinių tyrimų vystymo srityje. Susitikime dalyvavo Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktorius prof. dr. Jan Žukovskis, prof. dr. Audrius Gargasas, doc. dr. Rasa Pranskūnienė, fakulteto Viešųjų ryšių ir studijų kokybės koordinatorė Laima Skauronė, Landshut aukštosios mokyklos Verslo administravimo fakulteto dekanas prof. dr. Marcus Fischer, Tarptautinio verslo magistrantūros studijų vadovas prof. dr. Alexander Kumpf.

Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktorius prof. dr. Jan Žukovskis svečiams iš Vokietijos aukštosios mokyklos pristatė Ekonomikos ir vadybos fakultete vykdomas studijas, mokslinės veiklos kryptis ir veiklos perspektyvas.

Landshut aukštosios mokyklos Verslo administravimo fakulteto dekanas prof. dr. Marcus Fischer trumpai pristatė Vokietijos aukštojo mokslo sistemą, Landshut aukštosios mokyklos struktūrą ir veiklą, vykdomas bakalauro ir magistro studijų programas. Prof. dr. Alexander Kumpf išsamiai pristatė Tarptautinio verslo bakalauro ir magistrantūros studijų programas, studijų organizavimo sistemą, taikomus inovatyvius studijų metodus (Lego studijų metodas), praktikų organizavimo aspektus Vokietijos ir tarptautinėse įmonėse, dualių studijų išskirtinumus.

Svečiai teigė, jog jie savo studijų programose ypatingai didelį dėmesį teikiantys tarptautinio bendradarbiavimo plėtrai. Turimi stiprūs ir glaudūs ryšiai su tarptautinėmis verslo kompanijomis suteikia jų studentams daug galimybių formuojant įvairiapusius, tarptautinio verslo žinojimo ir supratimo įgūdžius. Studentai ne tik išplėtoja savo profesinius ir asmeninius gebėjimus, bet sėkmingai vysto savo karjerą tarptautinėje darbo rinkoje. Landshut aukštosios mokyklos Verslo administravimo fakultetas, dirbdamas kartu su daugeliu aukštojo mokslo institucijų užsienyje, skatina studentų tarptautinį mobilumą. Studentai vieną semestrą skatinami studijuoti pasirinktoje užsienio šalies aukštojoje mokykloje. Prof. dr. Marcus Fischer ir prof. dr. Alexander Kumpf sakė, kad į Lietuvą atvyko pirmą kartą ir su tikslu užmegzti įvairiapusius bendradarbiavimo ryšius, kurie atvertų dar didesnes galimybes jų studentams ne tik studijuoti, bet ir susipažinti su Lietuva, jos istorija, kultūra, žmonėmis. Susitikimo pabaigoje buvo aptarti konkretūs studentų studijų mainų vystymo ir dėstytojų mokslinio bendradarbiavimo veiksmai.

Komentuok


Fakultetai