10-asis baigiamasis SWG AKIS4 susitikimas

2018-11-05
227

Š. m. spalio 30-31 d. Briuselyje, įvyko 10-asis baigiamasis SWG AKIS4 susitikimas, kuriame dalyvavo ES šalys partnerės. Susitikimo metu buvo pristatyta, šalių narių vykdomų, programos Horizon2020 projektų, geroji patirtis. Taip pat buvo pristatyta šalių narių parengta AKIS Bendrojoje Žemės ūkio politikoje apžvalga, diskutuota ir susitarta dėl AKIS5 teminės krypties ir tolimesnių bendradarbiavimo galimybių. 

Žemės ūkio žinių ir novacijų sistemos (AKIS) vystymo tarptautinėje darbo grupėje, Lietuvą atstovauja Žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius dr. Edvardas Makelis, bei direktoriaus pavaduotojas Rimtautas Petraitis, o mokslą AKIS vystymo srityje – Aleksandro Stulginskio Universiteto doc. dr. Rasa Pakeltienė. AKIS vystymu šalyje, siekiama susitarti dėl žemės ūkio konsultantų, mokslininkų ir ūkininkų bendradarbiavimo, tuo pačiu stiprinant ne tik gerąją, inovatyvią ūkininkavimo praktiką, bet ir skatinant mokslinius tyrimus bei inovacijas kaimo plėtros ir žemės ūkio srityse. 

Komentuok