Kviečiame į konferenciją

2018-10-15
934

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija:
„Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: socialinio (bendruomeninio) verslo ir vietos maisto sistemų kūrimo gerosios praktikos pavyzdžiai“

Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas kartu su partneriais organizuoja 8-ąją tarptautinę mokslinę – praktinę konferenciją „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: socialinio (bendruomeninio) verslo ir vietos maisto sistemų kūrimo gerosios praktikos pavyzdžiai“, kuri vyks 2018 m. gruodžio 7 d. Aleksandro Stulginskio universitete, III rūmų 604 auditorijoje (Universiteto g. 10, Akademija, Kauno rajonas). Konferencijos pradžia 10.00 val.

Ankstesnių konferencijų patirtis parodė, kad kaimo plėtros vadybos gerosios praktikos sklaida padeda priimti rezultatyvesnius Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimo sprendimus.

Konferencijos tikslas – skleisti gerąją patirtį apie bendruomeninių organizacijų, ūkininkų veiklą ir mokslo naujoves; stiprinti partnerystę tarp kaimo plėtros veikėjų visais lygmenimis; didinti Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumą įvairiose srityse: plėtojant bendruomeninius verslus, kuriant vietines maisto sistemas, kuriant darbo vietas ir palaikant jų gyvybingumą bei ugdant kaimo gyventojų verslumą.

Konferencijoje jaunieji ūkininkai, ūkių, labai mažų ir mažų įmonių savininkai, kaimo bendruomenių, kaimiškų seniūnijų, VVG lyderiai, studentai ir Lietuvos bei užsienio mokslininkai turės galimybę diskutuoti su bendraminčiais, skleisti savas ir generuoti naujas idėjas, populiarinti savo produktus ar veiklas bei pristatyti gerąją patirtį socialinio (bendruomeninio) verslo ir vietos maisto sistemų kūrimo srityse:

Socialinio (bendruomeninio) verslo iniciatyvos:
• Prielaidos, sąlygos ir problemos kurti socialinį (bendruomeninį) verslą.
• Socialinio (bendruomeninio) verslo iniciatoriai ir jų vaidmuo kaime.
• Socialinio (bendruomeninio) verslo modeliai ir jų taikymo galimybės.
• Socialinio (bendruomeninio) verslo vystymo(si) tendencijos Lietuvoje ir užsienio šalyse.
• Teminių kaimų organizavimas – galimybė socialinio (bendruomeninio) verslo vystymui, vietos gyventojų užimtumui ir vietovės darnumui užtikrinti.
• Socialinės atsakomybės iniciatyvų kaimo turizmo versle įgyvendinimas.
• Socialinės inovacijos, viešojo bei privataus sektoriaus bendradarbiavimas.

Vietos maisto sistemų kūrimo prielaidos:
• Trumpųjų maisto tiekimo grandinių organizavimas.
• Vertės grandinės kūrimas ir vietos produktų rinkodara.
• Vietos maisto pardavimo/realizavimo formų įvairovė.
• Vietos maisto sistemos samprata: kas yra vietos maistas?
• Vietos maisto sistemų kūrimu suinteresuotieji asmenys ir jų sąveika.
• Vietos maisto sistemos socialinė, ekonominė ir aplinkosauginė nauda.
• Vietos valdžios vaidmuo vietos maisto sistemos kūrime ir palaikyme.
• Vietos maisto sistemų organizavimas rajonuose – institucijų, ūkininkų ir bendruomenių vaidmuo remiant vietos produktų vartojimą.
• Teminių kaimų organizavimas – galimybė vietos maisto sistemų kūrimui, vietos gyventojų užimtumui ir vietovės darnumui užtikrinti.

Reikalavimai gerosios patirties atvejo analizei: Metodika_GPP_ aprasymui_ 2018

Reikalavimai moksliniams straipsniams: reikalavimai_ konf_ leidinio_straipsniams_2018

Registracija: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdReu-tms5eBz92iT8zNHopmT_TaeLn3XKALmZUmR35tnZuWw/viewform 

Detalesnę informaciją teikia ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto doc. dr. Ilona Kiaušienė, mob. tel. nr. +370 612 11254; el. adresas: ilona.kiausiene@asu.lt

Konferencijos programa: Konferencijos_programa_2018-12-07. GALUTINE

Konferencijos straipsnių rinkinys: Konferencijos leidinys

Konferencijos organizatorius:
ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas

Konferencijos partneriai:
ASU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko Kaimo regioninės plėtros centras
LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus Agrarinės ekonomikos ir sociologijos sekcija
Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga
Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga

Konferenciją finansiškai remia:
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija

Komentuok