Tarptautinis susitikimas (mokymai) Vengrijoje

2018-06-14
461

Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslininkai kartu su kolegomis iš Slovakijos žemės ūkio universiteto Nitroje, Mendel universiteto BRNO (Čekija), Slovakijos jaunųjų ūkininkų asociacija (ASYF), Čekijos jaunųjų agrarininkų organizacija ir Vengrijos Žemės ūkio ir kaimo jaunimo asociacija (AGRYA) vykdo Erasmus+ projektą “ Smulkių ir šeimos ūkių darnumas”. Šio projekto tikslas sustiprinti bendradarbiavimo galimybes skatinant inovatyvias pedagogines veiklas tarp pasirinktų aukštųjų mokyklų ir profesionalų dirbančių žemės ūkyje. 2018 m. birželio 4-8 d. Vengrijoje vyko antrasis projekto susitikimas (mokymai), kuriame dalyvavo Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, instituto direktorius prof. dr. Jan Žukovskis, doc. dr. Ilona Kiaušienė, doc. dr. Gintarė Vaznonienė ir Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto
prof. dr. Neringa Stončiuvienė.

Susitikimo tikslas buvo aptarti pirmojo projekto įgyvendinimo etapo rezultatus bei antrojo etapo darbų eigą, suderinti informacijos pateikimą ir analizės kryptis. Aptariant pirmojo etapo rezultatus atstovai iš Slovakijos žemės ūkio universiteto Nitroje pristatė projekto dalyvių parengtą “Ūkių vertinimo metodiką”. Aptariant žemės ūkio makro aplinką Slovakijoje, Čekijoje, Lietuvoje ir Vengrijoje, prof. Jan Žukovskis darė pranešimą “Žemės ūkio ir maisto produkcija Lietuvoje”, o doc. dr. Gintarė Vaznonienė darė pranešimą – “Jaunųjų, smulkių ir šeimos ūkių situacija Slovakijoje, Čekijoje, Lietuvoje ir Vengrijoje”. Antrojo projekto etapo tikslas yra parengti metodinį leidinį “Smulkių ūkių analizė Centrinės Europos erdvėje”, todėl susitikimo metu daug laiko buvo skirta šio leidinio turiniui aptarti. Būsimą leidinio struktūrą ir jau parengtąsias leidinio dalis pristatė
prof. dr.  Vilma Atkočiūnienė.

Susitikimas išsiskyrė konstruktyviu ir produktyviu bendravimu ir bendradarbiavimu tarp universitetų atstovų ir jaunųjų ūkininkų. Visi dalyviai pasidalijo nuomone apie jaunųjų ūkininkų situaciją jų šalyse, ūkininkavimo problemas su kuriomis susiduria jaunimas, formavo pasiūlymus projekto eigai tobulinti ir numatomiems rezultatams pasiekti. Susitikimą praturtino tai, kad jis buvo organizuotas kaimo vietovėje, dalyviai buvo apgyvendinti ir veiklos vyko bendruomenės patalpose, o savo mintimis pasidalijo ne tik projekto dalyviai, bet ir aplankytų penkių smulkių ūkių savininkai.

Paskutinę projekto partnerių darbo dieną įvyko susitikimas su Dora Dexler, kuri yra Vengrijos ekologinės žemdirbystės tyrimų instituto direktorė. Buvo diskutuojama apie jų sėkmingai vykdomą tarptautinę projektinę veiklą ir galimybes ASU mokslininkams bendradarbiauti su jais.

Komentuok