Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektas Moldovoje

2018-05-15
487

Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė Astrida Miceikienė gegužės 7-11 d. dalyvavo  projekto „Panevėžio rajono savivaldybės patirties perdavimas sėkmingam Moldovos ir Gruzijos regionų vystymuisi“ veiklose Moldovos Jelovenio rajone. Ji šiame projekte yra ekspertė ES žemės ūkio patirties perdavimo Moldovos ūkininkams ir žemės ūkio įmonėms klausimais. Projekto įgyvendinimo metu buvo pristatyta Lietuvos patirtis įgyvendinant Kaimo plėtros programą, aptartos žemės ūkio verslo finansavimo galimybės ES, ūkių konkurencingumo didinimo kryptys, asociacijų ir kooperatyvų steigimo galimybės, kiti Moldovos žemės ūkio verslininkams aktualūs klausimai.

Projektas prisideda prie gilesnio eurointegracinių procesų raidos, poveikio ir naudos suvokimo Moldovoje, paskatins ūkininkų, žemės ūkio produkcijos gamintojų verslumą, sustiprins savivaldos institucijų bei bendruomenių partnerystę, o tai sudarys pagrindą Moldovos regionų vystymuisi bei pilietinės visuomenės raidai.

Projektas gyvendinamas pagal Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą.

Komentuok


Fakultetai