Nepraleisk progos! Bakalauro studijos-tavo ateities garantas!

2018-05-15
99

Kodėl ASU?

Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) yra valstybinė aukštojo mokslo ir studijų institucija, nuolat tobulinanti savo veiklą ir siekianti tenkinti svarbiausius visuomenės poreikius. Šiandien tai vienintelis universitetas Lietuvoje, rengiantis aukštos kvalifikacijos žemės, miškų ir vandens ūkio specialistus, kurie skleisdami biologines, inžinerines ir socialines technologijas, žemės, miško ir vandens išteklių darnaus naudojimo bei plėtros pažangiausias žinias ir patirtį yra pripažįstami visame pasaulyje.

Kviečiame studijuoti šias studijų programas: 

APSKAITA IR FINANSAI 

Programos paskirtis.  Apskaitos ir finansų studijų programoje studentai gilinasi į pagrindinius apskaitos principus, mokosi nustatyti, analizuoti, vertinti, prognozuoti ir kontroliuoti verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą, nuosavybę, ūkinius procesus ir veiklos rezultatus. Šios programos absolventai ne tik įgyja bendrųjų apskaitos ir finansų žinių, bet ir išsiugdo gebėjimų, būtinų tvarkyti apskaitą ir valdyti finansus verslo, žemės ūkio verslo, pelno nesiekiančiose bei viešosiose organizacijose.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 4 metai, ištęstinė – 5,5 metai.

Apie šią studijų programą visą informaciją rasite ČIA 

LOGISTIKA IR PREKYBA

Programos paskirtis.  Logistikos ir prekybos studijų programos tikslas – rengti verslo specialistus, turinčius logistikos ir prekybos žinių ir praktinių įgūdžių. Šios programos absolventai išmanys šalies bei tarptautines logistikos sistemas, gebės valdyti logistikos technologinį procesą, prognozuoti, planuoti, organizuoti bei koordinuoti prekybą, pasitelkti pažangiausius pardavimo, rinkodaros, logistikos, vadybos metodus ir naujausias elektroninės prekybos bei komunikavimo technologijas didmeninėje ar mažmeninėje prekyboje.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 3,5 metai, ištęstinė – 5 metai.

Apie šią studijų programą visą informaciją rasite ČIA 

KULTŪROS IR TURIZMO VADYBA

Programos paskirtis.  Didėjant atvykstamojo ir vietinio turizmo srautams, didėja kultūros ir turizmo vadybininkų poreikis. Šios studijų programos privalumas – vadybininko universalumas, jo gebėjimas organizuoti turizmo veiklą etnografiniuose regionuose, savivaldybėse, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, bendruomenėse, turizmo maršrutuose ir t. t. Programos absolventai žino nacionalines ir tarptautines kultūros bei turizmo paslaugų valdymo sistemas, turi gebėjimų prognozuoti, planuoti, organizuoti ir koordinuoti integruotą kultūros ir turizmo veiklą bei geba novatoriškai valdyti kultūros ir turizmo ekonominius, socialinius, technologinius, informacinius išteklius ir procesus.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė- 3,5; ištęstinė – 5 m.

Apie šią studijų programą visą informaciją rasite ČIA 

Prėmimo taisyklės 

Kontaktai:

  • Universiteto g.10, 428 kab. 424 kab., 53361 Akademija Kauno r.
  • Tel.  (837) 75 23 62; (837) 75 22 57;
  • El. paštas: evf@asu.lt

Komentuok


Fakultetai