Kultūros ir turizmo programa, suteiks tau galimybę pamatyti daugiau

2018-05-13
110

Kultūros ir turizmo vadybos studijų programos privalumas – ruošiamo vadybininko universalumas, jo gebėjimas integruotai organizuoti veiklą mikro ir makro regionų lygmenyje (etnografiniuose regionuose, savivaldybėse, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, bendruomenėse, turizmo maršrutuose ir t. t.), kuriame kultūros ir turizmo vadybos žinovų poreikis vis stiprėja. Kultūros ir turizmo inovatyviems procesams inicijuoti bei valdyti reikalingi kvalifikuoti šios srities specialistai, todėl vadybininkų darbo specifika ir poreikis viešajame ir privačiajame sektoriuose pastaraisiais metais sparčiai kinta. Kuriant ir įgyvendinant Baltijos jūros regiono strategijas, sparčiai augant turistų srautams, atitinkamai turėtų išaugti kultūros ir turizmo vadybininkų poreikis, kurių kvalifikacijai keliami reikalavimai išmanyti kultūros ir turizmo rinkodarą, o taip pat kultūros ir turizmo politiką, regionų pokyčių ir infrastruktūros valdymą, projektų valdymą ir su šiomis sritimis susijusias administravimo procedūras.

Programos tikslas – ugdyti kompetentingus, socialiai atsakingus plačios erudicijos ir aukštos kvalifikacijos kultūros ir turizmo veiklos vadybininkus, suvokiančius regionų savitumus bei nuolat kintančią kultūros vertybių visumą, gebančius analizuoti bei kūrybiškai vertinti naujas šalies ir tarptautinės aplinkos kultūrines ir turizmo galimybes, tapti kultūrinių iniciatyvų kūrėjais bei įgyvendintojais.

Kultūros ir turizmo vadybos studijų programa orientuota į vadybininkų rengimą, kurie suvokia nacionalines ir tarptautines kultūros bei turizmo paslaugų sistemas, geba novatoriškai valdyti kultūros ir turizmo ekonominius, socialinius, technologinius, informacinius išteklius ir procesus bei turi gebėjimų prognozuoti, planuoti, organizuoti ir koordinuoti integruotą kultūros ir turizmo veiklą.

Fakultetas: Ekonomikos ir vadybos Studijų trukmė:  3,5 m. (NL),  5 m. (I)
Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešosios vadybos mokslai Programos apimtis kreditais: 210
Studijų kryptis: Vadyba Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Verslo vadybos bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

Kultūros ir turizmo vadybos studijų programos absolventai galės dirbti kultūros ir turizmo vadybininko, infrastruktūros organizatoriaus, konsultanto darbą šalies, Baltijos regiono ir Europos Sąjungos regionų kultūros ir turizmo vystymo institucijose, seniūnijose, savivaldybių administracijose ir jų įstaigose, viešosiose ir biudžetinėse įstaigose, administruojančiose kultūros ir turizmo politiką, verslo ir turizmo informaciniuose centruose. Absolventai taip pat galės dirbti vietos veiklos grupėse ar kitose nevyriausybinėse organizacijose, jų sąjungose, įgyvendinančiose kultūros ir turizmo regionines programas ir projektus. Kultūros ir turizmo vadybininkai galės savarankiškai užsiimti verslu, atsižvelgdami į turizmo rinkos poreikius kurti ir tobulinti kultūros ir turizmo paslaugas.

Pirmosios pakopos studijų absolventai galės tęsti studijas verslo, vadybos, administravimo krypčių magistrantūros studijų programose ir po 2 metų nuolatinių arba 3 metų ištęstinių studijų įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Erasmus mainų programos galimybės Belgijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Danijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje, Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Portugalijoje, Švedijoje, Turkijoje, Suomijoje.

Praktikos

Studentų įgytų teorinių žinių įtvirtinimui ir įgūdžių išplėtojimui praktinėje veikloje skirta profesinės veiklos praktika. Ją galima atlikti pasirinktose įstaigose, kurios plėtoja kultūrinę ir turizmo veiklą, arba įstaigose su kuriomis Universitetas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis. Profesinės veiklos praktikos metu ugdomi praktiniai vadybinio darbo, integruotos kultūros ir turizmo veiklos planavimo, organizavimo, kokybinio ir kiekybinio jos vertinimo gebėjimai. Taip pat susipažįstama su kultūros ir turizmo institucijų misija, tikslais, funkcijomis, veikla ir jos rezultatais, organizacine ir valdymo struktūra, veiklos ištekliais ir vystymosi potencialu.

Be profesinės veiklos praktikos Kultūros ir turizmo vadybos studijų programoje yra numatytos dar dvejos praktikos – mokomoji praktika bei verslumo ugdymo praktika. Mokomoji praktika (Kultūros ir turizmo tyrimų praktika) skirta formuoti ir tobulinti studentų bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, apimančius kultūrinių ir socialinių procesų Lietuvoje ir kituose Baltijos regionuose nustatymą ir analizę, o taip pat šių procesų sisteminimą ir valdymą. Verslumo ugdymo praktika atliekama ASU imitacinėje Verslo praktinio mokymo firmoje. Šios praktikos tikslas yra ne tik įtvirtinti studentų teorines žinias,  bet ir ugdyti verslumo įgūdžius. Keturias savaites 3-ojo kurso studentai gilinasi į praktinius verslo įmonės personalo valdymo, apskaitos ir finansų valdymo, gamybos ir pirkimų, pardavimų ir rinkodaros klausimus, sprendžia verslo planavimo, organizavimo, vadovavimo ir vertinimo bei stebėsenos uždavinius.

Visą informaciją apie šią studijų programą rasite ČIA 

Priėmimo taisyklės 

Kontaktai:

Prodekanas studijoms
Doc. dr. Bernardas Vaznonis
El. paštas: bernardasv@gmail.com
Telefonas: +370 37 752 277
Kabinetas III r. 426

Studijų administratorė (nuolatinių pagrindinių universitetinių studijų)
Aistė Vasiliauskienė
El. paštas: aiste.vasiliauskiene@asu.lt
Telefonas: +370 37 752 362
Kabinetas: III r. 424

Studijų administratorė (ištęstinių pagrindinių universitetinių studijų)
Reda Činčiukienė
El. paštas: reda.cinciukiene@asu.lt
Telefonas: +370 37 752 362
Kabinetas: III r. 424

Studijų administratorė (magistrantūros studijų)
Daiva Raižytė
El. paštas: daiva.raizyte@asu.lt
Telefonas: +370 37 752 257
Kabinetas: III r. 428

Komentuok


Fakultetai