„Agri-Food business management“ išorinis vertinimas

2018-02-05
609

Naujai parengtos jungtinės antrosios pakopos studijų programos „Agri-Food business management“ išorinis vertinimas

           2018 m. vasario 15 d. į Aleksandro Stulginskio universitetą atvyks ekspertų grupė, kuri vertins naujai parengtą vadybos krypties jungtinę magistrantūros studijų programą „Agri-food Business Management“.

Programa parengta bendradarbiaujant trims Baltijos šalių universitetams – Latvijos žemės ūkio universitetui, Estijos gyvybės mokslų universitetui ir Aleksandro Stulginskio universitetui. Akreditavus studijų programą, studijos būtų vykdomos jau nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Studijų programa unikali – suteikianti integruotas teorines žinias ir praktinius gebėjimus bendros Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto produktų rinkos išmanymui bei žemės ūkio ir maisto pramonės organizacijų valdymui. Programa išskirtinė ir savo moduline struktūra – numatytiems studijų rezultatams pasiekti skirti 6 studijų moduliai (Ekonomikos, Lyderystės, Finansų valdymo, Strateginės vadybos, Procesų valdymo ir Rinkodaros).

Kviečiame susipažinti su programos aprašu ir aktyviai dalyvauti išorinio vertinimo procese.

PROGRAMOS APRAŠAS

Komentuok