Mokslinė stažuotė Dabrowa Gornicza, Lenkijoje

2018-01-02
584

Mokslo rezultatų komercializavimas yra viena iš svarbių sričių universitetų mokslininkams savo mokslinių tyrimų rezultatus pristatyti rinkai ir potencialiems klientams. ASU EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto darbuotojai pasinaudojo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) teikiama ir koordinuojama parama pagal projektą „MOKSLO IR TYRIMŲ ATVIRA PRIEIGA – MITAP II“ ir stažavosi gruodžio mėnesį ilgalaikėje mokslinėje stažuotėje Dabrowa Gornicza, Lenkijoje. Į stažuotę išvyko du mokslininkai – doc. dr. Jolita Greblikaitė ir lektorius Rolandas Rakštys. Stažuotės tikslas – Įgyti žinių ir patirties mokslinių produktų komercializavimo srityje, glaudžiai bendradarbiaujant su Lenkijos užsienio partneriais socialinių mokslų produkcijos rengimo ir kūrimo procesuose, ieškant naujų idėjų ir mokslinių produktų komercializacimo partnerių.

Stažuotės metu mokslininkai bendravo su Lenkijos lyderiaujančios Verslo mokyklos mokslininkais mokslinių tyrimų temomis, planavo bendrus mokslinius tyrimus, buvo aptarti konkretūs projektų pasiūlymai ir būsimos teikiamos bendros paraiškos ES lėšoms gauti. Taip pat EVF buvo pakviestas bendrai organizuoti kaip partneris tarptautinę mokslinę konferenciją. Mokslininkai lankėsi Regioniniame inovatyvių įmonių inkubatoriuje Sosnoviece, kur susipažino su inovatyvia komercine veikla, kalbėjosi su įmonių vadovais ir vadybininkais apie verslo ir mokslo sąsajas ir mokslo rezultatų komercializavimo galimybes ir problemas.

Instituto mokslininkai Jolita Greblikaitė ir Rolandas Rakštys taip pat dalyvavo tarptautinių partnerių organizuotame seminare Poznanės technologijos universitete. Seminaras buvo skirtas verslumo ugdymo temai „Where do you go entrepreneurship education?“ Jame dalyvavo įvairių šalių verslumo dalykus dėstantys dėstytojai (Slovakija, Lenkija, Lietuva, Prancūzija, Vokietija, Suomija ir kt.), Stažuotės metu buvo pasiekti ir papildomi tikslai – pedagoginės kvalifikacijos kėlimas per projektinę veiklą. Surasta naujų partnerių bendradarbiavimui mokslo veikloje

Jolita Greblikaitė buvo pakviesta tapti mokslinio komiteto nare tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, kurią kasmet organizuoja Dabrowa Gornizca universitetas kartu su partneriais. Džiugu, kad šiuo metu jau yra parengta ne viena bendra mokslinė publikacija, tame tarpe ir pačių aukščiausio vertinimo žurnaluose.

Komentuok