Rimanto Šadžiaus paskaita

2017-10-03
261

Rimanto Šadžiaus paskaita Kaune apie Europos Audito Rūmus, jų veiklą, atliekamų auditų išvadas ir rekomendacijas. Daugiau informacijos: R_Sadziaus_vizitas_Kaune_24-10-2017 (002)

Komentuok


Fakultetai