Atvyksta ekspertai atlikti antrosios pakopos studijų programos “Žemės ūkio ekonomika” išorinį vertinimą

2017-09-20
270

Š. m. spalio 11 dieną, atvyksta išorinio vertinimo ekspertai vertinti antrosios pakopos studijų programos „Žemės ūkio ekonomika”. Išorinio vertinimo ekspertai susitiks su universiteto ir fakulteto administracija, studijų programos savianalizės rengimo grupe, dėstytojais, studentais, absolventais bei socialiniais partneriais.

Su antrosios pakopos studijų programos „Žemės ūkio ekonomika“ savianalizės suvestine, galima susipažinti čia:

Agricultural Economics

Komentuok


Fakultetai