Įspūdžiai iš XXVII Europos visuomenės kaimo sociologijos kongreso

2017-08-23
174

Paskutinę liepos mėnesio savaitę ASU EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto mokslininkės prof. dr. Vilma Atkočiūnienė (vizitas buvo finansuotas Lietuvos mokslo tarybos), doc. dr. Ilona Kiaušienė ir doc. dr. Gintarė Vaznonienė (vizitas buvo finansuotas Erasmus programos lėšomis) lankėsi Jagielonijos universitete Krokuvoje (Lenkija). Pagrindinis mokslinės išvykos tikslas – dalyvauti XXVII Europos visuomenės kaimo sociologijos kongrese „Netolygūs kaimo pokyčių procesai: įvairovė, žinios ir teisingumas“ (The XXVII European Society for Rural Sociology Congress “Uneven processes of rural change: On diversity, knowledge and justice”).

Kongresą organizavo Europos kaimo sociologų asociacija ir Jagielonijos universitetas. Dalyvius pasveikino kongreso mokslinio komiteto pirmininkas Joost Dessein, kuris supažindino su pagrindiniais kongreso tikslais, pabrėžė, kad kiekvieno mokslininko pareiga yra viešinti atliktų tyrimų rezultatus, susipažinti su kitose šalyse atliekamais tyrimais ir gerąja patirtimi, nuolatos gilinti savo žinias ir plėsti bendradarbiavimo galimybes. Kongrese dalyvavo gausus būrys tyrėjų iš Austrijos, Belgijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Švedijos, Australijos, JAV, Kanados, Norvegijos ir kt. (iš viso daugiau nei iš 30) šalių, atliekančių tyrimus įvairiose srityse ir nagrinėjančių kaimo vystymosi, gyventojų gyvenimo kokybės, socialinės atskirties, socialinės infrastruktūros plėtojimo, užimtumo, migracijos, socialinės nelygybės problemas, aptariančių ūkininkavimo, išteklių paskirstymo (pvz. trumpųjų maisto tiekimo grandinių formavimo), tinkamo jų panaudojimo ir kitus aktualius šių dienų ir ateities kaimui klausimus. Su kongreso programa ir abstraktų knyga galima susipažinti kongreso puslapyje http://www.esrs2017.confer.uj.edu.pl/program_box .

Kongreso metu dirbo 30 darbo grupių. Prof. dr. V. Atkočiūnienė, doc. dr. I. Kiaušienė ir doc. dr. G. Vaznonienė dalyvavo 4 plenarinėse sesijose, išklausė 6 kaimo plėtros mokslinių tyrimų vedančiųjų mokslininkų pranešimus, dalyvavo diskusijose. Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto mokslininkės pristatė 3 žodinius pranešimus: 24 darbo grupėje – „Iššūkiai ir galimybės ūkininkų rinkose: Lietuvos atvejis“, 12 darbo grupėje – „Kaimo socialinės infrastruktūros vystymas sprendžiant demografines problemas“ ir 3 darbo grupėje – „Žaliosios infrastruktūros erdvės – kaimo jaunimo gerovės veiksnys“. Prof. dr. V. Atkočiūnienė taip pat sudalyvavo 24 darbo grupės “Maži ūkiai, vietos ir globalios rinkos, maistas visiems” mokslinėje diskusijoje, kurių metu buvo sugeneruotos 4 idėjos naujiems bendriems moksliniams straipsniams.

Išvykos metu atstovės iš Lietuvos skyrė dėmesį ir kitiems aktualiems jų mokslinėje veikloje klausimams: buvo užmegzti ryšiai su kitų šalių mokslininkais, kurie atlieka mokslinius tyrimus trumpųjų maisto tiekimo grandinių ir kaimo socialinės infrastruktūros vystymo valdymo klausimais; planuojama bendradarbiauti rengiant naujas paraiškas moksliniams tyrimams atlikti; susipažinta su tarptautinių mokslinių tyrimų metodikomis, mokslinių tyrimų rezultatų pateikimo metodais, kuriuos planuojama taikyti tolimesniuose tyrimuose.

Komentuok


Fakultetai