Kviečiame studijuoti magistrantūroje!

2017-05-14
194

MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS

image-5APSKAITA IR FINANSAI. Studijuodami Apskaitos ir finansų magistrantūros studijų programą studentai sužino naujausias finansų ir apskaitos mokslų teorijas bei modelius, geba savarankiškai atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, kurti ir diegti finansų valdymo inovacijas, efektyviai taikyti finansų valdymo instrumentus. Absolventai įgyja gebėjimų apskaityti, kontroliuoti, analizuoti ir įvertinti įmonių finansinę būklę ir rezultatus, identifikuoti apskaitos ir finansų problemas.

Studijų trukmė: magistrantūros  nuolatinių  studijų trukmė – 2 m., ištęstinių  studijų – iki 3 m.

Karjeros galimybės. Absolventai galės dirbti  finansų vadovais, analitikais ir konsultantais verslo ir viešosiose organizacijose, finansų institucijose, konsultavimo tarnybose, Europos Sąjungos valdymo institucijose, dėstytojais universitetuose, kolegijose ir profesinėse mokyklose.

Kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos magistras.

IMG_7333KAIMO PLĖTROS ADMINISTRAVIMAS. Kaimo plėtros administravimo, nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių ir kitų viešųjų institucijų plėtros ir veiklos pertvarkymo pokyčiams valdyti reikalingi aukštos kvalifikacijos universitetinio lygmens viešojo administravimo magistrai, kurie inovatyviais, moksliniais ir taikomaisiais tyrimais pagrindžia sprendimus, turi teorinių žinių ir specialiųjų gebėjimų, yra pasiruošę savarankiškai ir profesionaliai spręsti kaimo plėtros viešojo administravimo ir valdymo problemas.

Studijų trukmė: magistrantūros  nuolatinių  studijų trukmė – 2 m., ištęstinių  studijų – iki 3 m.

Karjeros galimybės. Absolventai galės dirbti kaimo plėtros eksperto, kaimo plėtros politikos administratoriaus ir analitiko, mokslininko darbą kaimo plėtros viešojo administravimo sistemoje: žemės ūkio ir kaimo plėtros viešojo administravimo, savivaldos, konsultavimo, institucijose ir agentūrose, nevyriausybinėse organizacijose ir mokslinių tyrimų institucijose.

Kvalifikacinis laipsnis: viešojo administravimo magistras

13510999_10201922003568207_1731742057596088640_nPROFESIJOS EDUKOLOGIJA. Profesijos edukologijos magistrantūroje studentai tobulina pedagogikos, psichologijos ir dalykų dėstymo metodikos žinias, išmoksta organizuoti ir vykdyti edukologinius mokslinius tyrimus, teikti mokslines rekomendacijas ugdymo procesui ir švietimo sistemai tobulinti. Studijų ir pedagoginių stažuočių metu edukologijos magistrantas parengiamas profesijos pedagogo karjerai mokslinėje ir pedagoginėje veikloje.

Studijų trukmė: magistrantūros  nuolatinių  studijų trukmė – 2 m., ištęstinių  studijų – iki 3 m.

Karjeros galimybės. Absolventai galės save realizuoti edukacinių problemų tyrimo ir sprendimo, ekspertavimo ir konsultavimo srityse, švietimo, mokslo ir ugdymo institucijose, įvairiose socialinio darbo srityse.

Kvalifikacinis laipsnis: ugdymo mokslų magistras

VERSLO LOGISTIKA. Lietuvoje vykdomi dideli projektai, stiprinantys Lietuvos logistikos potencialą ir galimybes. Verslo įmonėms (agroverslo, pramonės, prekybos), vykdomiems projektams koordinuoti reikalingi kompetentingi logistikos vadovai, gebantys valdyti logistikos technologinį procesą, prognozuoti, planuoti, organizuoti ir koordinuoti prekybą, pasitelkti pažangiausius pardavimo, rinkodaros, logistikos, vadybos metodus ir naujausias elektroninės prekybos ir komunikavimo technologijas.

Studijų trukmė: magistrantūros nuolatinių  studijų trukmė – 1,5 m., ištęstinių  studijų – iki 2 m.

Karjeros galimybės. Absolventai galės dirbti logistikos vadovais, kuriems keliamas reikalavimas valdyti verslo įmonių logistinius procesus, apimančius ir materialinių vertybių judėjimą, ir su juo susijusius informacijos srautus, plėtoti savo verslą.

Kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos magistras.

ŽEMĖS ŪKIO VERSLO VADYBA. Studijų programa orientuota į aukščiausiojo lygio žemės ūkio verslo vadybininkų ir karjeros specialistų, kurie geba perimti naujausią verslo pasaulio patirtį, vykdyti taikomuosius tyrimus, analizuoti ir priimti atsakingus sprendimus žemės ūkio ir jo infrastruktūros organizacijų strateginėje vadyboje, rengimą. Studentai įgyja gebėjimų vykdyti mokslinius tyrimus, atlikti verslo subjektų funkcionavimo sąlygų, būdų ir formų, kuriamų struktūrų ir procesų, taikomų priemonių ekonominį ir vadybinį vertinimą, tirti ir prognozuoti verslo tendencijas, formuoti verslo strategijas.

Studijų trukmė: magistrantūros nuolatinių studijų trukmė – 2 m., ištęstinių  studijų – iki 3 m.

Karjeros galimybės. Absolventai galės dirbti aukščiausiojo lygio karjeros specialistais valstybinėse struktūrose, ekspertais, konsultantais, vadovais ir vadybininkais tarptautinėse ir nacionalinėse žemės ūkio ir jo infrastruktūros įmonėse bei organizacijose, plėtoti savąjį verslą.

Kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos magistras.

Priėmimas. Studentų g. 11, 159 kab., Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 752 200; mob. 862067179 El. paštas priemimas@asu.lt

Daugiau informacijos apie studijų programas www.evf.asu.lt

Komentuok


Fakultetai