Kviečiame rinktis bakalauro studijas!

2017-05-10
182

ASU Ekonomikos ir vadybos fakultetas yra atvirtas, inovatyvus, kuriame dirba kvalifikuoti dėstytojai. Studentai gali rinktis ne tik unikalias studijų programos, bet taip pat naudotis puikia universiteto infrastruktūra.

apskaita-ir-finansai-300x200Jei Tu svajoji apie karjerą apskaitos ir finansų srityje – studijuoti verta. Studentai gilinasi į pagrindinius apskaitos principus, mokosi nustatyti, analizuoti, vertinti, prognozuoti ir kontroliuoti verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą, nuosavybę, ūkinius procesus ir veiklos rezultatus, kaupti ir sisteminti informaciją, būtiną finansams tvarkyti ir finansų valdymo sprendimams priimti. Bakalauro nuolatinių studijų trukmė – 4 m., ištęstinių studijų – iki 5,5 m. Daugiau informacijos apie studijų programą APSKAITA IR FINANSAI

Kaimo-plėtros-administravimas-300x200

Kai Tau rūpi regioninė politiką, inovatyvūs pokyčiai ir visuomenės gerovė – studijuoti verta. Studentai mokosi analizuoti, vertinti kaimo plėtros aplinką, kaimo vietovių ir regionų išteklius, rengti įvairių valdymo lygmenų plėtros strategijas, viešąsias programas ir projektus, inicijuoti, valdyti bei prognozuoti kaimo plėtros socialinius ir ekonominius pokyčius. Ši programa yra vienintelė tokio tipo studijų programa Lietuvoje. Bakalauro nuolatinių  studijų trukmė – 3,5 m.,  ištęstinių  studijų – iki 5 m. Daugiau informacijos apie studijų programą KAIMO PLĖTROS ADMINISTRAVIMAS

Jei Tu mėgsti keliauti, o dar labiau organizuoti keliones – studijuoti verta. StKultūros-ir-turizmo-vadyba-300x200udijų programa orientuota rengti vadybininkus, kurie suvokia nacionalines ir tarptautines kultūros, turizmo paslaugų sistemas, turi gebėjimų prognozuoti, planuoti, organizuoti ir koordinuoti integruotą kultūros ir turizmo veiklą, geba novatoriškai valdyti kultūros ir turizmo ekonominius, socialinius, technologinius, informacinius išteklius ir procesus. Bakalauro nuolatinių  studijų trukmė – 3,5 m.,  ištęstinių  studijų – iki 5 m. Daugiau informacijos apie studijų programą KULTŪROS IR TURIZMO VADYBA

Logistika-ir-prekyba-300x200Viena paklausiausių studijų specialybių, kurios 80 % studentų įsidarbina pirmame kurse – studijuoti verta. Studijų programos tikslas – rengti verslo specialistus, turinčius naujausių ir aktualių logistikos ir prekybos mokslo žinių bei praktinių įgūdžių. Studentai įgis gebėjimų suvokti pagrindines šalies ir tarptautines logistikos sistemas, valdyti logistikos technologinį procesą, prognozuoti, planuoti, organizuoti ir  koordinuoti prekybą, pasitelkiant pažangiausius pardavimo, rinkodaros, logistikos, vadybos metodus ir naujausias elektroninės prekybos bei komunikavimo technologijas didmeninėje ar mažmeninėje prekyboje. Bakalauro nuolatinių studijų trukmė – 3,5 m., ištęstinių studijų – 5 m. Daugiau informacijos apie studijų programą LOGISTIKA IR PREKYBA

Taikomoji-ekonomika-ir-verslo-analizė-300x200Verslui reikia žinoti ateitį, o ją gali pasakyti skaičiai – studijuoti verta. Studijuodami šią studijų programą studentai įgis žinių ir gebėjimų analizuoti ir kritiškai vertinti verslo subjektų elgseną ir verslo aplinką, rengti ir įgyvendinti verslo planus, prognozuoti ir numatyti  verslo procesų eigą, analizuoti, vertinti, ekonomiškai ir finansiškai pagrįsti strateginių verslo sprendimų alternatyvas, analizuoti ir prognozuoti situaciją potencialiose rinkose, organizuoti verslą, inicijuoti ir diegti inovacijas. Bakalauro nuolatinių studijų trukmė – 3,5 m., ištęstinių studijų – iki 5 m. Daugiau informacijos apie studijų programą TAIKOMOJI EKONOMIKA IR VERSLO ANALIZĖ

INFORMACIJA TEIKIAMA:

Stojančiųjų priėmimas

Centriniai rūmai 159 kab.

Tel.(8-37) 75 22 00, 8 620 67179

El. paštas : priemimas@asu.lt

Tinklapis  www.asu.lt –›stojantiesiems

ADRESAS

Aleksandro Stulginskio universitetas

Universiteto g. 10,  LT-53356 Akademija, Kauno r.

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

III rūmai, 428, 426 kab.

Tel. (8-37) 75 22 57, (8-37) 75 22 78

PAPILDOMA INFORMACIJA:

www.evf.asu.lt                 https://www.facebook.com/asuevf

 

 

Komentuok


Fakultetai